Chubb European Group Limited Sp. z o.o.

Oddział w Polsce  
ul. Królewska 16
00-103 Warszawa

Tel.: 22 452 39 99
Fax: 22 452 39 89
e-mail: poland.office@chubb.com

NIP 1080001001
REGON 140121695
KRS 0000233686