Ubezpieczenie Odpowiedzialności Zawodowej - W Polsce - Chubb
 Ubezpieczenia finansowe

Ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej

 • Profesjonaliści prowadzący własną działalność gospodarczą, oprócz ubezpieczeń korporacyjnych, potrzebują również ubezpieczenia odpowiedzialności zawodowej. Zapewnia ono ochronę od roszczeń z tytułu strat finansowych poniesionych przez osoby trzecie, powstałych na skutek błędów popełnionych podczas wykonywania czynności zawodowych.

Najważniejsze Cechy Produktu:

 • Ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej to specjalny rodzaj ubezpieczenia, który Chubb oferuje różnym grupom zawodowym:
  • konsultantom komputerowym, doradcom komputerowym oraz firmom tworzącym oprogramowanie,
  • doradcom strategicznym,
  • spółkom z branży medialnej (wydawnictwa, agencje reklamowe, radio, telewizja, agencje Public Relations),
  • brokerom ubezpieczeniowym,
  • instytucjom finansowym.
 • oferujemy indywidualne podejście do ryzyka,
 • proponujemy ochronę dla spółki oraz jej pracowników w związku z roszczeniami wynikającymi z uchybień w wykonywaniu czynności zawodowych,
 • ubezpieczenie odpowiada potrzebom klientów prowadzących działalność zarówno lokalnie, jak i globalnie – możliwość rozszerzenia ochrony na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki,
 • przy oferowaniu wszystkich produktów wspieramy się wiedzą i doświadczeniem grupy Underwriterów na całym świecie. 

Dowiedz się więcej

Skontaktuj się z nami

Adam Gmurczyk
Financial Lines Manager
T: +48 22 4523975
M: +48 601320107
E: adam.gmurczyk@chubb.com