Ubezpieczenie wycofania produktu z rynku
 Klienci korporacyjni i brokerzy

Ubezpieczenie wycofania produktu z rynku

Na skutek zmian prawa, mających na względzie coraz pełniejszą ochronę interesów konsumentów, producenci i dystrybutorzy narażeni są na coraz wyższe ryzyko zakwestionowania bezpieczeństwa ich produktów. Liczba incydentów związanych z bezpieczeństwem towarów w Europie sięga już kilku tysięcy przypadków rocznie (za RASFF i RAPEX). Wiele z nich kończy się wycofaniem produktu z rynku na skutek samodzielnie podjętej decyzji lub w odpowiedzi na nakaz nałożony przez władze państwowe.

Global Recall Protection

W odpowiedzi na rosnące zagrożenie związane z przypadkami skażenia i wycofania produktu z rynku, Chubb opracował odpowiednie rozwiązania ubezpieczeniowe.

Dowiedz się więcej
Ochrona RED 24

Konsultanci red24 wspierają klienta w bezpiecznym przeprowadzeniu przedsiębiorstwa przez powstałą sytuację.

Dowiedz się więcej

Kampanie wycofania produktu z rynku oznaczają nie tylko duże koszty związane z samą operacją fizycznego oczyszczenia przestrzeni konsumenckiej z wadliwych towarów, lecz również może oznaczać takie straty jak koszty związane z przerwą w działalności, wydatki związane z nakładami marketingowymi w celu odbudowy wizerunku i zaufania do marki, a w konsekwencji odbudowy udziału w rynku, koszty naprawienia lub ponownego dostarczenia wycofanych towarów, czy wreszcie koszty ich utylizacji. Całkowite wydatki i strata zysku niejednokrotnie prowadzą do poważnych zakłóceń w płynności finansowej, a nierzadko do bankructw.