Aby uzyskać optymalne wrażenia z korzystania z witryny, zalecamy korzystanie z innej przeglądarki.
Korzystanie z przeglądarki Internet Explorer może uniemożliwić dostęp do Chubb.com, a niektóre funkcje strony mogą nie działać zgodnie z oczekiwaniami.

X

Informacje ogólne

Wielka Brytania oficjalnie opuściła Unię Europejską (UE) dnia 31 stycznia 2020 r., wchodząc tym samym w okres przejściowy w ramach Umowy o wystąpieniu zawartej między Wielką Brytanią a UE. Okres przejściowy ma zakończyć się 31 grudnia 2020 r. W tym okresie wszystko odbywa się „po staremu”, jako że miał on dać Wielkiej Brytanii i UE czas na wynegocjowanie szczegółów przyszłych relacji i przygotowanie ich wdrożenia na koniec 2020 roku. Poniżej przedstawiliśmy odpowiedzi na pytania najczęściej zadawane przez klientów. 

Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przez brokerów i partnerów biznesowych.

Czy Chubb jest gotowy na brexit?

Chubb prowadzi główną działalność ubezpieczeniową w Wielkiej Brytanii i Europie jako Chubb European Group SE („CEG SE”). Z dniem 1 stycznia 2019 r. CEG SE przeniosła swoją siedzibę z Wielkiej Brytanii do Francji i obecnie działa pod nadzorem francuskiego organu nadzoru i restrukturyzacji („ACPR”). Oddział w Wielkiej Brytanii nadal podlega ograniczonym regulacjom tamtejszego organu nadzoru finansowego – Financial Conduct Authority („FCA”). CEG SE posiada oddziały w całej Europie i ma zezwolenia na działalność transgraniczną w całym EOG.

Dlaczego Francja?

Decyzja o preferowanej lokalizacji centrali we Francji była prosta i oczywista. Chubb cieszy się wieloletnią, ugruntowaną pozycją na rynku francuskim, gdzie zatrudnia kilkuset pracowników obsługujących przedsiębiorstwa różnej wielkości. Kraj ten jest też dynamicznym rynkiem konsumenckim, na którym Chubb oferuje szeroki asortyment produktów. W Paryżu znajduje się również główne biuro naszego oddziału w Europie kontynentalnej, co w kontekście budowy nowej centrali europejskiej pozwala nam wykorzystać kadrę zarządzającą i personel obecne już w stolicy Francji. Wybór Francji jest wyrazem naszego obecnego silnego związku zarówno z rynkiem francuskim, jak i szerzej pojętym rynkiem europejskim. Rozważając Francję jako przyszłą siedzibę naszej spółki, ściśle współpracowaliśmy z ACPR.

Co się stanie z centralą Chubb w Londynie?

CEG SE zachowuje silne relacje z Londynem, który pozostaje regionalną europejską centralą spółki.

Jakie są dane rejestrowe CEG SE i jakie autoryzacje ma ten podmiot?

Siedziba CEG SE znajduje się we Francji pod adresem La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie. Spółka została wpisana do rejestru spółek w Nanterre pod numerem 450 327 374. Od 1 stycznia 2019 r. CEG SE ma autoryzację ACPR i znajduje się pod nadzorem tego organu.

Do końca okresu przejściowego CEG SE będzie kontynuować działalność w Wielkiej Brytanii na mocy swoich paszportów transgranicznych. Siedzibą spółki nadal jest regionalna europejska centrala Chubb pod adresem 100 Leadenhall Street, London EC3A 3BP, a dodatkowe biura rozsiane są po całej Wielkiej Brytanii. CEG SE jako oddział spółki z EOG podlega ograniczonym regulacjom Financial Conduct Authority (numer w rejestrze usług finansowych: 820988). 

Dlaczego agencja rządowa Companies House twierdzi, że Chubb European Group SE jest zamknięta?

Dane rejestrowe spółki w Wielkiej Brytanii zniknęły, kiedy CEG SE przeniosła swoją siedzibę do Francji. Obecnie CEG SE można znaleźć w rejestrze spółek w Nanterre pod numerem 450 327 374. Uznaje się, że jako Societas Europaea, tj. spółka europejska, CEG SE ma swoją siedzibę w EOG i w Wielkiej Brytanii do końca okresu przejściowego. W związku z tym obecnie nie istnieje żaden wymóg, żeby CEG SE rejestrowała swój brytyjski oddział w Companies House. Po zakończeniu okresu przejściowego CEG SE zarejestruje tam swój brytyjski oddział. W międzyczasie brytyjski oddział spółki CEG SE jest uznawany zarówno przez organ nadzoru ostrożnościowego („PRA”), jak i FCA. Można go znaleźć się w rejestrze usług finansowych (Financial Services Register) pod numerem referencyjnym 820988.

W jaki sposób CEG SE będzie nadal ubezpieczać ryzyko w Wielkiej Brytanii i Europie?

Na koniec grudnia 2020 r. CEG SE skorzysta z systemu zezwoleń tymczasowych rządu brytyjskiego. Umożliwi to CEG SE prowadzenie działalności w Wielkiej Brytanii na dotychczasowych zasadach. System zezwoleń tymczasowych będzie funkcjonował przez okres maksymalnie trzech lat od zakończenia okresu przejściowego. W tym czasie CEG SE założy międzynarodowy oddział na terenie Wielkiej Brytanii. Oddział w Wielkiej Brytanii uzyska zezwolenia organu nadzoru (Prudential Regulation Authority), jednocześnie pozostając częścią tego samego podmiotu prawnego, tj. CEG SE. Umożliwi to CEG SE kontynuowanie działalności w Wielkiej Brytanii po wygaśnięciu systemu zezwoleń tymczasowych.

Czy ubezpieczyciele z siedzibą w Wielkiej Brytanii będą mogli podejmować decyzje ubezpieczeniowe w imieniu CEG SE, zakładu ubezpieczeń z siedzibą we Francji?

Tak, brytyjscy ubezpieczyciele mogą wystawiać polisy z jedną pieczęcią obejmującą ryzyko w Wielkiej Brytanii i EOG. Naszym głównym celem było zapewnienie płynnego przejścia oraz zagwarantowanie pewności i ciągłości usług na rzecz wszystkich naszych klientów i partnerów biznesowych niezależnie od ich lokalizacji. W dwustronicowym streszczeniu wyjaśniamy, w jaki sposób będziemy funkcjonować po 31 grudnia 2020 r. 

Co będzie z polisami wystawionymi przed brexitem oraz z wypłatą roszczeń?

W tym zakresie nie będzie żadnych zmian. System zezwoleń tymczasowych umożliwia CEG SE kontynuowanie obsługi istniejących polis i wypłatę odszkodowań.

Jak wygląda działalność na rynku Lloyd’s w związku z brexitem?

Agencja zarządzająca Lloyd’s, Chubb Underwriting Agencies Ltd (CUAL), nadal może prowadzić działalność ubezpieczeniową w EOG i poza nim, odpowiednio na podstawie umowy z Lloyd’s Insurance Company SA (Lloyd’s Brussels) i Lloyd’s Syndykatem 2488.Lloyd’s przekaże niektóre polisy ubezpieczeniowe EOG na rzecz Lloyd’s Brussels w trybie przeniesienia na podstawie Części VII (Part VII transfer), prawdopodobnie ze skutkiem od 30 grudnia 2020 r. Proponowane przeniesienie nie zmieni warunków żadnej polisy, poza tym, że w odniesieniu do przenoszonych polis Lloyd’s Brussels stanie się ubezpieczycielem i administratorem danych osobowych. Dalsze informacje na temat propozycji (w tym, czy mogłaby ona wpłynąć na Państwa pozycję przed przeniesieniem), polis podlegających przeniesieniu oraz Państwa praw i koniecznych czynności można znaleźć na stronie www.lloyds.com/brexit-transfer.

Czy brexit ma wpływ na zakład ubezpieczeń na życie Chubb?

Z dniem 1 stycznia 2019 r. spółka ACE Europe Life SE („AEL SE”) także przeniosła swoją siedzibę z Wielkiej Brytanii do Francji. Siedziba AEL SE znajduje się teraz we Francji pod adresem La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie. Spółka została wpisana do rejestru spółek w Nanterre pod numerem 497 825 539. Od 1 stycznia 2019 r. AEL SE ma autoryzację ACPR i znajduje się pod nadzorem tego organu.

Siedzibą brytyjskiego oddziału spółki nadal jest regionalna europejska centrala Chubb pod adresem 100 Leadenhall Street, London EC3A 3BP. AEL SE jako oddział spółki z EOG podlega ograniczonym regulacjom Financial Conduct Authority (numer w rejestrze usług finansowych: 820989). Na zakończenie okresu przejściowego AEL SE będzie również korzystać z systemu zezwoleń tymczasowych rządu brytyjskiego.

Uwaga: Proponujemy zmianę nazwy AEL SE na Chubb Life Europe SE ze skutkiem od 31 marca 2021 r.

Czy zmiany związane z brexitem będą miały wpływ na rating kredytowy Chubb?

Nadal cieszymy się oceną ratingową „AA” przyznaną przez S&P głównym spółkom operacyjnym w grupie Chubb.

Czy jako broker lub partner z autoryzacją w Wielkiej Brytanii będę mógł nadal obsługiwać ryzyka w EOG?

Jeżeli jako broker lub partner korzystali Państwo z mechanizmu paszportyzacji przy prowadzeniu działalności w zakresie pośrednictwa terenie UE, prawa te wygasną z końcem 2020 r., a Rekomendacja 9 EIOPA (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych), zgodnie z wykładnią organów regulacyjnych UE, wymaga, aby wszyscy pośrednicy w łańcuchu posiadali zezwolenia UE, jeżeli zarówno ubezpieczony, jak i ryzyko są zlokalizowani w UE.

Jeżeli brokerzy lub partnerzy nie zamierzają uzyskać niezbędnych zezwoleń na dalsze prowadzenie działalności w UE lub zawierać nowej/odnawiać umowy dotyczącej działalności w UE, która podlega Rekomendacji 9, prosimy o kontakt z Chubb.

Czy jako broker lub partner mający autoryzację w EOG i korzystający z mechanizmu paszportyzacji będę mógł nadal obsługiwać ryzyko w Wielkiej Brytanii?

Po wygaśnięciu systemu paszportyzacji z końcem grudnia 2020 r. może się zdarzyć, że przedsiębiorstwa z EOG będą musiały wnioskować o zezwolenia w Wielkiej Brytanii w celu uzyskania dalszego dostępu do rynku brytyjskiego. Więcej informacji znajduje się na stronie FCA.

Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań o nasze plany związane z brexitem prosimy o kontakt mailowy na adres: askbrexit@Chubb.com