Aby uzyskać optymalne wrażenia z korzystania z witryny, zalecamy korzystanie z innej przeglądarki.
Korzystanie z przeglądarki Internet Explorer może uniemożliwić dostęp do Chubb.com, a niektóre funkcje strony mogą nie działać zgodnie z oczekiwaniami.

X

Informacje ogólne

Wielka Brytania oficjalnie opuściła Unię Europejską (UE) dnia 31 stycznia 2020 r., wchodząc tym samym w okres przejściowy w ramach Umowy o wystąpieniu zawartej między Wielką Brytanią a UE. Okres przejściowy ma zakończyć się 31 grudnia 2020 r. W tym okresie wszystko odbywa się „po staremu”, jako że miał on dać Wielkiej Brytanii i UE czas na wynegocjowanie szczegółów przyszłych relacji i przygotowanie ich wdrożenia na koniec 2020 roku. Poniżej przedstawiliśmy odpowiedzi na pytania najczęściej zadawane przez klientów. 

Czy Chubb jest gotowy na brexit?

Chubb prowadzi główną działalność ubezpieczeniową w Wielkiej Brytanii i Europie jako Chubb European Group SE („CEG SE”). Z dniem 1 stycznia 2019 r. CEG SE przeniosła swoją siedzibę z Wielkiej Brytanii do Francji i obecnie działa pod nadzorem francuskiego organu nadzoru i restrukturyzacji („ACPR”). Oddział w Wielkiej Brytanii nadal podlega ograniczonym regulacjom tamtejszego organu nadzoru finansowego – Financial Conduct Authority („FCA”). CEG SE posiada oddziały w całej Europie i ma zezwolenia na działalność transgraniczną w całym EOG.

Dlaczego Francja?

Decyzja o preferowanej lokalizacji centrali we Francji była prosta i oczywista. Chubb cieszy się wieloletnią, ugruntowaną pozycją na rynku francuskim, gdzie zatrudnia kilkuset pracowników obsługujących przedsiębiorstwa różnej wielkości. Kraj ten jest też dynamicznym rynkiem konsumenckim, na którym Chubb oferuje szeroki asortyment produktów. W Paryżu znajduje się również główne biuro naszego oddziału w Europie kontynentalnej, co w kontekście budowy nowej centrali europejskiej pozwala nam wykorzystać kadrę zarządzającą i personel obecne już w stolicy Francji. Wybór Francji jest wyrazem naszego obecnego silnego związku zarówno z rynkiem francuskim, jak i szerzej pojętym rynkiem europejskim. Rozważając Francję jako przyszłą siedzibę naszej spółki, ściśle współpracowaliśmy z ACPR.

Co się stanie z centralą Chubb w Londynie?

CEG SE zachowuje silne związki z Londynem, który pozostaje regionalną europejską centralą spółki.

Jakie są dane rejestrowe CEG SE i jakie autoryzacje ma ten podmiot?

Siedziba CEG SE znajduje się we Francji pod adresem La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie. Spółka została wpisana do rejestru spółek w Nanterre pod numerem 450 327 374. Od 1 stycznia 2019 r. CEG SE ma autoryzację ACPR i znajduje się pod nadzorem tego organu.

Do końca okresu przejściowego CEG SE będzie kontynuować działalność w Wielkiej Brytanii na mocy swoich paszportów transgranicznych. Siedzibą spółki nadal jest regionalna europejska centrala Chubb pod adresem 100 Leadenhall Street, London EC3A 3BP, a dodatkowe biura rozsiane są po całej Wielkiej Brytanii. CEG SE jako oddział spółki z EOG podlega ograniczonym regulacjom Financial Conduct Authority (numer w rejestrze usług finansowych: 820988). 

Dlaczego agencja rządowa Companies House twierdzi, że Chubb European Group SE jest zamknięta?

Dane rejestrowe spółki w Wielkiej Brytanii zniknęły, kiedy CEG SE przeniosła swoją siedzibę do Francji. Obecnie CEG SE można znaleźć w rejestrze spółek w Nanterre pod numerem 450 327 374. Uznaje się, że jako Societas Europaea, tj. spółka europejska, CEG SE ma swoją siedzibę w EOG i w Wielkiej Brytanii do końca okresu przejściowego. W związku z tym obecnie nie istnieje żaden wymóg, żeby CEG SE rejestrowała swój brytyjski oddział w Companies House. Po zakończeniu okresu przejściowego CEG SE zarejestruje tam swój brytyjski oddział. W międzyczasie brytyjski oddział spółki CEG SE jest uznawany zarówno przez organ nadzoru ostrożnościowego („PRA”), jak i FCA. Można go znaleźć się w rejestrze usług finansowych (Financial Services Register) pod numerem referencyjnym 820988.

W jaki sposób CEG SE będzie nadal ubezpieczać ryzyko w Wielkiej Brytanii i Europie?

Na koniec grudnia 2020 r. CEG SE skorzysta z systemu zezwoleń tymczasowych rządu brytyjskiego. Umożliwi to CEG SE prowadzenie działalności w Wielkiej Brytanii na dotychczasowych zasadach. System zezwoleń tymczasowych będzie funkcjonował przez okres maksymalnie trzech lat od zakończenia okresu przejściowego. W tym czasie CEG SE założy międzynarodowy oddział na terenie Wielkiej Brytanii. Oddział w Wielkiej Brytanii uzyska zezwolenia organu nadzoru (Prudential Regulation Authority), jednocześnie pozostając częścią tego samego podmiotu prawnego, tj. CEG SE. Umożliwi to CEG SE kontynuowanie działalności w Wielkiej Brytanii po wygaśnięciu systemu zezwoleń tymczasowych.

Czy ubezpieczyciele z siedzibą w Wielkiej Brytanii będą mogli podejmować decyzje ubezpieczeniowe w imieniu CEG SE, zakładu ubezpieczeń z siedzibą we Francji?

Tak, brytyjscy ubezpieczyciele mogą wystawiać polisy z jedną pieczęcią obejmującą ryzyko w Wielkiej Brytanii i EOG. Naszym głównym celem było zapewnienie płynnego przejścia oraz zagwarantowanie pewności i ciągłości usług na rzecz wszystkich naszych klientów i partnerów biznesowych niezależnie od ich lokalizacji. W dwustronicowym streszczeniu wyjaśniamy, w jaki sposób będziemy funkcjonować po 31 grudnia 2020 r.

Co będzie z polisami wystawionymi przed brexitem oraz z wypłatą roszczeń?

W tym zakresie nie będzie żadnych zmian. System zezwoleń tymczasowych umożliwia CEG SE kontynuowanie obsługi istniejących polis i wypłatę odszkodowań.

Jak wygląda działalność na rynku Lloyd’s w związku z brexitem?

Agencja zarządzająca Lloyd’s, Chubb Underwriting Agencies Ltd (CUAL), nadal może prowadzić działalność ubezpieczeniową w EOG i poza nim, odpowiednio na podstawie umowy z Lloyd’s Insurance Company SA (Lloyd’s Brussels) i Lloyd’s Syndykatem 2488.Lloyd’s przekaże niektóre polisy ubezpieczeniowe EOG na rzecz Lloyd’s Brussels w trybie przeniesienia na podstawie Części VII (Part VII transfer), prawdopodobnie ze skutkiem od 30 grudnia 2020 r. Proponowane przeniesienie nie zmieni warunków żadnej polisy, poza tym, że w odniesieniu do przenoszonych polis Lloyd’s Brussels stanie się ubezpieczycielem i administratorem danych osobowych. Dalsze informacje na temat propozycji (w tym, czy mogłaby ona wpłynąć na Państwa pozycję przed przeniesieniem), polis podlegających przeniesieniu oraz Państwa praw i koniecznych czynności można znaleźć na stronie www.lloyds.com/brexit-transfer.

Czy brexit ma wpływ na zakład ubezpieczeń na życie Chubb?

Z dniem 1 stycznia 2019 r. spółka ACE Europe Life SE („AEL SE”) także przeniosła swoją siedzibę z Wielkiej Brytanii do Francji. Siedziba AEL SE znajduje się teraz we Francji pod adresem La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie. Spółka została wpisana do rejestru spółek w Nanterre pod numerem 497 825 539. Od 1 stycznia 2019 r. AEL SE ma autoryzację ACPR i znajduje się pod nadzorem tego organu.

Siedzibą brytyjskiego oddziału spółki nadal jest regionalna europejska centrala Chubb pod adresem 100 Leadenhall Street, London EC3A 3BP. AEL SE jako oddział spółki z EOG podlega ograniczonym regulacjom Financial Conduct Authority (numer w rejestrze usług finansowych: 820989). Na zakończenie okresu przejściowego AEL SE będzie również korzystać z systemu zezwoleń tymczasowych rządu brytyjskiego.

Uwaga: Proponujemy zmianę nazwy AEL SE na Chubb Life Europe SE ze skutkiem od 31 marca 2021 r.

Czy zmiany związane z brexitem będą miały wpływ na rating kredytowy Chubb?

Nadal cieszymy się oceną ratingową „AA” przyznaną przez S&P głównym spółkom operacyjnym w grupie Chubb.

Czy brexit będzie miał wpływ na polisę, którą mam w Państwa firmie?

Nie będzie żadnych zmian w ochronie ubezpieczeniowej przyznanej posiadaczom naszych istniejących polis ani w zakresie ich praw, składek lub świadczeń wynikających z polisy. Klienci będą nadal mogli korzystać z ochrony ubezpieczeniowej świadczonej przez tę samą osobę prawną z tym samym kapitałem. Nie zmieni się także poziom obsługi klienta ani punkt kontaktu z naszą firmą.

Czy brexit będzie mieć wpływ na prawo właściwe oraz właściwość miejscową sądów w odniesieniu do mojej umowy ubezpieczenia?

Brexit nie będzie mieć wpływu na wybór prawa właściwego dla umowy ubezpieczenia. 

Czy zmieni się wysokość moich składek?

Zmiany związane z brexitem nie będą miały wpływu na wysokość Państwa składek ubezpieczeniowych.

Czy poniosę jakieś koszty związane z tą zmianą?

Nie poniosą Państwo żadnych kosztów w wyniku wprowadzanych zmian związanych z brexitem.

Czy zmienią się warunki mojego ubezpieczenia?

Nie. Nasze zmiany związane z brexitem nie będą miały wpływu warunki Państwa ubezpieczenia.

Czy zmieni się sposób kontaktowania z firmą ubezpieczeniową?

Na razie nie przewidujemy żadnych zmian w zakresie osób wyznaczonych do kontaktu ani numerów kontaktowych. Prosimy kontaktować się z nami w dotychczasowy sposób. W odpowiednim czasie mogą zmienić się niektóre numery kontaktowe, o czym powiadomimy Państwa z wyprzedzeniem.

Czy nadal będę mieć dostęp do brytyjskiego rzecznika ds. usług finansowych („FOS”)?

Jeżeli są Państwo uprawnionym brytyjskim klientem, mogą Państwo obecnie wnosić skargi do FOS. Będzie to możliwe także po wygaśnięciu okresu przejściowego – na podstawie umowy między Wielką Brytanią a Unią Europejską lub, przypadku braku takiego porozumienia, na podstawie dobrowolnego podporządkowania się CEG SE i AEL SE orzeczeniom FOS.

Czy nadal będę mieć dostęp do brytyjskiego Programu Gwarantowania Usług Finansowych („FSCS”)?

Jeżeli są Państwo uprawnionym brytyjskim klientem, przysługuje Państwu obecnie ochrona FSCS, z której będą Państwo mogli korzystać także po zakończeniu okresu przejściowego.

 

Klienci z EOG

Czy po brexicie Chubb nadal może przetwarzać dane osobowe obywateli UE?

Tak. Może się zdarzyć, że będziemy musieli przekazać Państwa dane osobowe podmiotom należącym do grupy Chubb z UE lub spoza Europy (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego). Możemy również udostępnić Państwa dane osobowe naszym usługodawcom lub podmiotom świadczącym usługi assistance, którzy mogą być zlokalizowani poza Europą. Możemy także w inny sposób przekazywać Państwa dane osobowe za granicę, na przykład jeżeli otrzymamy wniosek o charakterze prawnym lub regulacyjnym od organu ścigania podlegającego obcemu prawodawstwu.

Zawsze będziemy starali się zadbać o to, by wszelkie międzynarodowe przekazywanie informacji było ściśle monitorowane w celu ochrony Państwa praw i interesów:

  • Będziemy przekazywać Państwa dane osobowe wyłącznie do tych krajów, które są uznawane za zapewniające odpowiedni poziom ochrony prawnej lub w przypadku których mamy pewność, że zapewniają alternatywne rozwiązania mające na celu ochronę Państwa praw do prywatności.
  • Przekazywanie danych w ramach grupy kapitałowej Chubb będzie objęte umową między przedsiębiorstwami należącymi do tej samej grupy, która zapewnia szczególne zabezpieczenia umowne mające na celu zagwarantowanie, że Państwa dane osobowe objęte są odpowiednim i spójnym poziomem ochrony przy każdym przeniesieniu w ramach grupy Chubb.
  • Przekazywanie danych do usługodawców i innych osób trzecich będzie zawsze chronione przez zobowiązania umowne oraz, w stosownych przypadkach, dodatkowe gwarancje.
  • Wszelkie wnioski o udzielenie informacji otrzymywane przez nas od organów ścigania lub organów regulacyjnych będą dokładnie weryfikowane przed ujawnieniem danych osobowych.

Więcej informacji na temat sposobu przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych znajduje się w Ramowej polityce prywatności Chubb dostępnej na stronie: https://www.chubb.com/pl-pl/footer/privacy-policy.html

Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań o nasze plany związane z brexitem prosimy o kontakt mailowy na adres: askbrexit@Chubb.com