ဤအသုံးပြုမှု စည်းကမ်းချက်များ (အခါအားလျော်စွာ ပြင်ဆင်နိုင်သည့် ‘‘စည်းကမ်းချက်များ’’) နှင့်တကွ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ မူဝါဒ နှင့် ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အချက်အလက် ရယူခြင်း ဖော်ပြချက်စသည့် ထပ်ဆောင်း စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများက အောက်ပါအတိုင်း သင်၏တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိသော ဒေသတွင် Chubb Life ကုမ္ပဏီ (သက်ဆိုင်ရာ ‘‘ကုမ္ပဏီ’’) က ဆောင်ရွက်သည့် မိုဘိုင်းအပလီကေးရှင်း သို့မဟုတ် ဝက်ဘ်ဆိုက် (‘‘Chubb LifeBalance’’) ၌ရရှိသည့် ဝန်ဆောင်မှုများသို့ သင်ကဝင်ရောက်ခြင်းနှင့် အသုံးပြုခြင်းအပေါ် ထိန်းချုပ်အုပ်စိုးပါသည်။ Chubb LifeBalance ကို သင်ဝင်ရောက်မှုနှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုများ အသုံးပြုမှုသည် ဤစည်းကမ်းချက်များကို သင်၏ လက်ခံမှုနှင့် လေးစားလိုက်နာမှုတို့အပေါ် မူတည်ပါသည်။ Chubb LifeBalance ကို ဝင်ရောက်ခြင်း သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုများ အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ မူဝါဒနှင့် ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အချက်အလက် ရယူခြင်း ဖော်ပြချက်အပါအဝင် ဤစည်းကမ်းချက်များ၏ လက်ရှိဗားရှင်းကို သင်က လက်ခံပြီး လိုက်နာရန် သဘောတူပြီးဖြစ်စေပါသည်။ ဤစည်းကမ်းချက်များ၏ လက်ရှိဗားရှင်းကို သင်သဘောမတူပါက Chubb LifeBalance ကို ဆက်လက်ဝင်ရောက်ရန် သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုများ အသုံးပြုရန် ဆောင်ရွက်ပိုင်ခွင့် မရှိစေမည်ဖြစ်သည်။

၁။ Chubb LifeBalance သည် သင့်အား ကျန်းမာရေးရမှတ်၊ ကျန်းမာရေး၊ ကောင်းမွန်စွာ နေထိုင်ရေးနှင့် အလားတူ အချက်အလက်အမျိုးမျိုးကို တစ်ဉီးချင်း သိရှိဖော်ထုတ်နိုင်သော အချက်အလက်ကဲ့သို့ သင်ကသတ်မှတ်ထားသော အသေးစိတ် အချက်အလက်များပေါ် မူတည်ပြီး ပေးအပ်ပါသည်။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အချက်အလက် ဉပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်တွင် ပိုမိုရှင်းလင်းစွာ သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်း ဆေးပညာ ကျန်းမာရေး အချက်အလက်အချို့၊ မိသားစု ရာဇဝင်၊ ခြေရာခံသော လှုပ်ရှားမှုများ၊ သင်၏ဘဝနေထိုင်မှုပုံစံနှင့် အခြားအချက်များ (‘‘ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အချက်အလက်’’) ပါဝင်ပါသည်။ Chubb LifeBalance မှထုတ်လုပ်သော အချက်အလက်သည် သတင်းအချက်အလက် ပေးရန်အတွက်သာ ဖြစ်ပါသည်။ ထိုအချက်အလက်သည် ကျွမ်းကျင်ပညာရှင် နှင့် ဆရာဝန်၊ ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူ သို့မဟုတ် အခြားကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ပညာရှင် တစ်ဉီးဉီးကို အစားထိုးရန် ရည်ရွယ်ခြင်း မဟုတ်ပါ။ ယုံကြည်ရသည့် ဆေးပညာ ရောဂါရှာဖွေမှု၊ ရောဂါတစ်ခုခုကို ကုသမှုနှင့် ဆေးတစ်မျိုးမျိုးဖြင့် ကုသမှုတို့သည် သီးခြားကုသရန်ပြသထားသော ကျန်းမာရေးပညာရှင်များ၏ ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှု လိုအပ်ပါသည်။ ရောဂါတစ်ခု၏ ကုသမှု၊ ပြုစုစောင့်ရှောက်မှုတို့နှင့် ပတ်သက်၍ သီးသန့်သိလိုသည့်တစ်ခုခု ရှိပါက သင်၏ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုပေးသူအား ဆက်သွယ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။

၂။ Chubb LifeBalance ကို စီးပွားဖြစ်မဟုတ်သော အသုံးပြုမှု အတွက် ပြန်ရုတ်သိမ်းနိုင်သော၊ လွှဲပြောင်း၍မရသော လိုင်စင်ကို သင့်အား ခွင့်ပြုပေးအပ်ပါသည်။ Chubb LifeBalance သို့မဟုတ် ၎င်း၏အစိတ်အပိုင်း တစ်ခုခုအား မည်သူ့ကိုမဆို ကုမ္ပဏီ၏ စာဖြင့်ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက် မပါရှိဘဲ သင်က လိုင်စင်ခွဲပေးခြင်း၊ ဖြန့်ဖြူးခြင်း၊ အငှားချထားခြင်း၊ ငှားရမ်းခြင်း၊ လွှဲပေးခြင်း သို့မဟုတ် အခြားတစ်နည်းနည်းဖြင့် လွှဲပြောင်းခြင်းတို့ မပြုလုပ်ရ။ ကုမ္ပဏီက သတ်မှတ်ထားသော ကာလတစ်ခုတွင် သင်က Chubb LifeBalance ထံသို့ အသုံးမပြုခြင်း သို့မဟုတ် လော့ဂ်အင်မဝင်ခြင်း ရှိသောအခါ ဤလိုင်စင် သဘောတူညီချက်ကို အချိန်မရွေး ရပ်စဲနိုင်သည် သို့မဟုတ် ဆိုင်းငံ့နိုင်သည်။ ကုမ္ပဏီသည် Chubb LifeBalance ၏ တိကျမှု သို့မဟုတ် ဝင်ရောက်နိုင်မှုကို ကုမ္ပဏီက အာမခံခြင်း မရှိသလို အခြားအခွင့်အရေးအားလုံးကိုလည်း ပိုင်ဆိုင်ပါသည်။

၃။ Chubb LifeBalance ၏ ပုံစံနှင့် သဘောသဘာဝသည် သင့်အားကြိုတင် အသိပေးခြင်းမရှိဘဲ အခါအားလျော်စွာ ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။ ထို့ပြင် ကုမ္ပဏီသည် သင့်ထံသို့ဖြစ်စေ၊ ယေဘုယျအားဖြင့် အသုံးပြုသူများထံသို့ ဖြစ်စေ Chubb LifeBalance သို့မဟုတ် Chubb LifeBalance အတွင်းရှိ လက္ခဏာရပ် တစ်ခုခုကို အချိန်မရွေး (အမြဲတမ်းဖြစ်စေ၊ ယာယီဖြစ်စေ) ဆိုင်းငံ့နိုင်ပါသည်။ ထိုအတွက် ကြိုတင် အသိပေးခြင်းမရှိဘဲ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ သင့်ကျန်းမာရေး အချက်အလက်၊ ခြေရာခံသော အချက်အလက်နှင့် သင်တင်ထားသော ဓာတ်ပုံတို့အတွက် Chubb LifeBalance ကို အသုံးပြုနေစဉ်အတွင်း သင့်အား ခွဲဝေပေးထားသည့် ကုမ္ပဏီကိုယ်စား တင်ထားသော ဒေတာသိမ်းဆည်းမှု အပေါ်တွင် သင့်အားကြိုတင်အသိပေးခြင်းမရှိဘဲ ကန့်သတ်ချက်များ အချိန်မရွေး ချမှတ်ရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ တစ်ဉီးတည်း ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ပိုင်ခွင့် ရှိပါသည်။

၄။ သင်ပေးအပ်သော ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အချက်အလက်ကို ရယူ အသုံးပြုမှုသည် ဤစည်းကမ်းချက်များနှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ မူဝါဒအပေါ် မူတည်ပါသည်။ Chubb LifeBalance ကို အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် သင်က အနည်းဆုံး အသက် ၁၈ နှစ်ရှိပြီး ကုမ္ပဏီက ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ မူဝါဒနှင့်အညီ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အချက်အလက် ရယူအသုံးပြုမှုကို သဘောတူခွင့်ပြုပါသည်။

၅။ အချက်အလက်တစ်ခုခု သို့မဟုတ် ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အချက်အလက်ကို ကျွန်ုပ်တို့သည် (တာဝန်ယူမည် မဟုတ်သော်လည်း) ဖယ်ရှားရန် သို့မဟုတ် ငြင်းဆိုရန် သို့မဟုတ် ဖြန့်ဝေရန်နှင့် အသုံးပြုသူများကို ရပ်စဲရန် သို့မဟုတ် အသုံးပြုသူအမည်ကို ပြန်လည်ရယူရန် အမြဲတမ်း လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါသည်။ အချက်အလက်တစ်ခုခု သို့မဟုတ် ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အချက်အလက်ကို ကျွန်ုပ်တို့သည် ဝင်ရောက်ရန်၊ ဖတ်ရှုရန်၊ ထိန်းသိမ်းရန်နှင့် ထုတ်ပြောရန် အောက်ပါအတိုင်း လိုအပ်သည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့က သင့်လျော်စွာ ယူဆသောအတိုင်းအတာအထိ လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါသည်-

(က) သက်ဆိုင်ရာ၊ ဥပဒေ၊ နည်းဉပဒေ၊ တရားရေးလုပ်ငန်းစဉ် သို့မဟုတ် အစိုးရ၏တောင်းဆိုမှုများကို ဖြည့်ဆည်းရန်။

(ခ) ချိုးဖောက်မှုဖြစ်နိုင်ခြေကို စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများ အပါအဝင် ဤစည်းကမ်းချက်များ အာဏာသက်ရောက်စေရန်။

(ဂ) လိမ်လည်မှု၊ လုံခြုံရေး သို့မဟုတ် နည်းစနစ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စများကို ထောက်လှမ်းရန်၊ ကာကွယ်ရန် သို့မဟုတ် အခြားတစ်နည်းနည်းဖြင့် ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန်။ 

(ဃ) အသုံးပြုသူ ပံ့ပိုးရေး တောင်းဆိုမှုများကို တုံ့ပြန်ရန်။ သို့မဟုတ်

(င) ကုမ္ပဏီ၊ ၎င်း၏အသုံးပြုသူများနှင့် အများပြည်သူ၏ အခွင့်အရေး၊ ပိုင်ဆိုင်မှု သို့မဟုတ် လုံခြုံရေးကို ကာကွယ်ရန်။ နောက်ဆုံးအသုံးပြုခဲ့သည့်အချိန်မှစ၍ ခြောက်လကျော် အသုံးမပြုသော အကောင့်များကို ကြိုတင်အသိမပေးဘဲ ဆိုင်းငံ့နိုင်ပါသည်။

၆။ သင့်အကောင့်ကိုဝင်ရောက်ရန် အသုံးပြုသော စကားဝှက်ကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန်နှင့် ထိုစကားဝှက်ကို အသုံးပြုပြီး ဆောင်ရွက်မှုတစ်ခုခုအတွက် သင်ကတာဝန်ရှိပါသည်။ အချက်အလက် လုံခြုံရေးအတွက် ကုမ္ပဏီက သင့်အား ‘‘ခိုင်မာသော’’ စကားဝှက်များ (ဆိုလိုသည်မှာ စာလုံးအကြီး၊ အသေး၊ နံပါတ်နှင့် သင်္ကေတများ ပေါင်းစပ်ထားသော စကားဝှက်များ) အသုံးပြုရန် သတ်မှတ်ထားပါသည်။ ဤသတ်မှတ်ချက်များကို လေးစားလိုက်နာရန် သင်၏ပျက်ကွက်မှုကြောင့် ပေါ်ထွက်လာသော ထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှု တစ်ခုခုအတွက် ကုမ္ပဏီက တာဝန်မရှိကြောင်း ငြင်းဆိုပါသည်။ သင့်အီးမေးလ်လိပ်စာ ပြောင်းခြင်း သို့မဟုတ် စကားဝှက် မေ့သွားခြင်းတို့ ရှိပါက သင့်အကောင့် ပြန်လည်ရယူခြင်း မပြုမီ  အောက်ပါ သင်၏တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိသော ဒေသမှလိပ်စာသို့ ကုမ္ပဏီထံ ဆက်သွယ်ပေးပါ (သက်သေခံအချက်အလက် အတည်ပြုမှုအပေါ် မူတည်ပါသည်)။

၇။ Chubb LifeBalance ကိုအသုံးပြုရာတွင် ကန့်သတ်ချက်များ ရှိပါသည်။ ဤကန့်သတ်ချက်များက တရားရေး သတ်မှတ်ချက်များနှင့် လိုက်နာမှုရှိပြီး အသုံးပြုသူများကို အလွဲသုံးစားပြုခြင်းမှ ကာကွယ်ရန်၊ Chubb LifeBalance ကို အသုံးပြုသူအားလုံးအတွက် အကောင်းဆုံးအတွေ့အကြုံ ရရှိစေရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ ဤစည်းမျဉ်းများကို ကျွန်ုပ်တို့ အခါအားလျော်စွာ ပြောင်းလဲနိုင်ပြီး ထိုသို့ပြောင်းလဲပိုင်ခွင့်လည်း ရှိပါသည်။ Chubb LifeBalance ကို အလွဲသုံးမှုမှန်သမျှကို သည်းခံမည် မဟုတ်ပါ။ ဤစည်းမျဉ်းများ ချိုးဖောက်မှုတစ်ခုခုကြောင့် သက်ဆိုင်ရာ အကောင့်အားလုံးကို ယာယီဖြစ်စေ၊ အမြဲတမ်းဖြစ်စေ ဆိုင်းငံ့သွားနိုင်ပါသည်။ ဆိုင်းငံ့သော အကောင့်များကို ကျော်လွှားရန် ဖန်တီးသော အကောင့်များကိုလည်း အောက်ပါဆောင်ရွက်မှုများအတွက် အမြဲတမ်း ဆိုင်းငံ့သွားပါမည်-

(က) တရားမဝင် သုံးစွဲခြင်း- Chubb LifeBalance သို့မဟုတ် တရားမဝင် ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုခုအတွက် ပေးထားသော မည်သည့် အချက်အလက်ကိုမဆို သို့မဟုတ် နောက်ဆက်တွဲ တရားမဝင် ဆောင်ရွက်ချက် တစ်ခုခုအတွက် အသုံးမပြုရ။ နိုင်ငံတကာ အသုံးပြုသူများသည် အွန်လိုင်း ပြုမူဆောင်ရွက်မှုနှင့် လက်ခံနိုင်လောက်သော အကြောင်းအရာ တို့နှင့်ပတ်သက်သော သက်ဆိုင်ရာ ပြည်တွင်းဥပဒေများကို လေးစားလိုက်နာရန် လိုအပ်ပါသည်။

(ခ) ခွင့်မပြုဘဲ ဝင်ရောက်ခြင်း- Chubb LifeBalance ကို ဝင်ရောက်အသုံးပြုနေစဉ် အောက်ပါတစ်ခုခုကို မဆောင်ရွက်ရ- (၁) Chubb LifeBalance ၏ (သင့်အကောင့်မှအပ) အများပြည်သူအတွက် မဟုတ်သော နေရာများ၊ ကုမ္ပဏီ၏ ကွန်ပျူတာစနစ်များ သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့ကို ဝန်ဆောင်မှု ပေးသူများ၏ နည်းပညာပေးပို့မှု စနစ်များကို ဝင်ရောက်ခြင်း၊ ပျက်ယွင်းစေခြင်း သို့မဟုတ် အသုံးပြုခြင်း။ (၂) စနစ် သို့မဟုတ်  ကွန်ရက်တစ်ခုခု၏ ထိခိုက်လွယ်မှုကို ထိုးနှက်ခြင်း၊ စစ်ဆေးခြင်း သို့မဟုတ် စမ်းသပ်ခြင်း သို့မဟုတ် လုံခြုံရေး သို့မဟုတ် မှန်ကန်ကြောင်း အတည်ပြုမှု စနစ်များကို ချိုးဖောက်ခြင်း သို့မဟုတ် ကျော်လွှားခြင်း။ (၃) Chubb LifeBalance ကို ကျွန်ုပ်တို့၏ ထုတ်ပြန်ပြီး လက်ရှိပေးထားသည့် ဆောင်ရွက်ရန် နေရာများမှမဟုတ်ဘဲ (အလိုအလျောက်ဖြစ်စေ၊ အခြားတစ်နည်းနည်းဖြင့် ဖြစ်စေ) ဝင်ရောက် ရှာဖွေရန် ကြိုးစားခြင်း သို့မဟုတ် (၄) အသုံးပြုသူ၊ လက်ခံဆောင်ရွက်သူ သို့မဟုတ် ကွန်ရက်တစ်ခုခု၏ ဝင်ရောက်မှုကို ကြားဝင်နှောင့်ယှက်ခြင်း သို့မဟုတ် တားဆီးနှောင့်ယှက်ခြင်း သို့မဟုတ် ထိုသို့ပြုလုပ်ရန် ကြိုးစားခြင်း။

(ဂ) ကြားခံဆောင်ရွက်သူ ပုဂ္ဂိုလ်အဖွဲ့အစည်းများ၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကို လေးစားခြင်း- အခြားသူတို့၏ ကျန်းမာရေး၊ ကောင်းမွန်စွာ နေထိုင်ရေးနှင့် အလားတူ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အချက်အလက်များကို ၎င်းတို့၏ အတိအလင်း ခွင့်ပြု သဘောတူညီမှု မပါဝင်ဘဲ သင်က ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမပြုရ။

(ဃ) ပြန်လည် ထုတ်လုပ်ရန်ခွင့်မပြုခြင်း- Chubb LifeBalance အကြောင်းအရာနှင့် ၎င်း၏ဒီဇိုင်းနှင့် အသွင်သဏ္ဌာန် သို့မဟုတ် Chubb LifeBalance ထံမှရရှိသည့် အချက်အလက်တစ်ခုခုကို သင်က ပြန်လည်ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ပွားခြင်း၊ ကူးခြင်း၊ ရောင်းခြင်း၊ ကုန်သွယ်ခြင်း သို့မဟုတ် ပြန်လည်ရောင်းချခြင်းတို့ မပြုလုပ်ရ။ Chubb LifeBalance ၏ ဒီဇိုင်းနှင့် အသွင်သဏ္ဌာန် သို့မဟုတ် အချက်အလက်တစ်ခုခု အပါအဝင် အကြောင်းအရာများကို သင်က ပြုပြင်ခြင်း သို့မဟုတ် ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခြင်းဖြစ်စေ၊ အခြားအက်ပ်/ဝက်ဘ်ဆိုက် သို့မဟုတ် အခြားသော မီဒီယာတစ်ခုခုတွင် ၎င်းကို ပြန်လည်ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ သိမ်းဆည်း၊ ချိတ်ဆက်ခြင်း၊ ဖွဲ့စည်းခြင်း သို့မဟုတ် အသေးစိတ် ချိတ်ဆက်ခြင်းတို့ကိုဖြစ်စေ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ စာဖြင့်ကြိုတင် သဘောတူ ခွင့်ပြုချက်မပါဝင်ဘဲ သင်က လုပ်ပိုင်ခွင့် မရှိစေရ။

(င) မသမာသော ဆော့ဖ်ဝဲများ ခွင့်မပြုခြင်း- အသုံးပြုသူ၏ Browser သို့မဟုတ် ကွန်ပျူတာကို ဖျက်ဆီးရန်ဖြစ်စေ၊ တားဆီးနှောင့်ယှက်ရန်ဖြစ်စေ၊ အသုံးပြုသူ၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ပျက်ယွင်းရန်ဖြစ်စေ၊ မသမာသော အကြောင်းအရာတစ်ခုခုကို သင်က မပေးအပ်ရ။

(စ) ပြင်ဆင်ခွင့် မရှိခြင်း- အောက်ပါတို့ကို သင်ကမဆောင်ရွက်ရ- (၁) Chubb LifeBalance ရှိ သို့မဟုတ် ယင်းနှင့်ဆက်စပ်သော နည်းပညာကာကွယ်ရေး စနစ်တစ်ခုခုကို ကျော်လွှားခြင်း သို့မဟုတ် ဖြတ်ကျော်ခြင်း။ (၂) Chubb LifeBalance တွင်ပါဝင်သော သို့မဟုတ် ယင်းမှတစ်ဆင့် ဝင်နိုင်သော Chubb LifeBalance ၏ ဆော့ဖ်ဝဲ သို့မဟုတ် အခြား အစိတ်အပိုင်း တစ်ခုခုကို ဖြိုခွဲခြင်း၊ ပြန်စုစည်းခြင်း၊ ကုဒ်ဖော်ထုတ်ခြင်း၊ ခိုးဝင်ခြင်း၊ တုပခြင်း၊ အမြတ်ထုတ်ခြင်း သို့မဟုတ် ပြောင်းပြန်အင်ဂျင်နီယာနည်း ပြုလုပ်ခြင်း။ (၃) Chubb LifeBalance ၏ အစိတ်အပိုင်းများကို အခြားစက်အမျိုးမျိုးတွင် အသုံးပြုရန် ခွဲထုတ်ခြင်း။ (၄) ကုမ္ပဏီက သင့်အား အတိအလင်း ခွင့်ပြုချက် မပေးထားဘဲ Chubb LifeBalance ကို ထုတ်ပြန်ခြင်း၊ ကူးခြင်း၊ ငှားခြင်း၊ ငှားရမ်းခြင်း၊ ရောင်းခြင်း၊ တင်ပို့ခြင်း၊ တင်သွင်းခြင်း၊ ဖြန့်ဖြူးခြင်း သို့မဟုတ် ချေးငှားခြင်းနှင့် (၅) ဆော့ဖ်ဝဲ၊ ဆော့ဖ်ဝဲလိုင်စင်တစ်ခုခု သို့မဟုတ် Chubb LifeBalance ကို ဝင်ရောက် အသုံးပြုခွင့် တစ်ခုခုကို လွှဲပြောင်းခြင်း။

၈။ Chubb LifeBalance  ၏ မူပိုင်ခွင့်၊ ဒေတာဘေ့စ် မူပိုင်ခွင့်၊ မူပိုင်လျှောက်ထားမှု၊ အခြားအသိဉာဏ်ပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့်၊ ပိုင်ရှင်အမည်နှင့် အကျိုးစီးပွားနှင့် (Chubb LifeBalance ၏ အသုံးပြုသူများက ပေးထားသည့် ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အချက်အလက်များ မှအပ) အခြားအချက်အလက်များသည် ကုမ္ပဏီနှင့် ၎င်း၏လိုင်စင်ပေးထားသူများ၏ သီးသန့်ပိုင်ဆိုင်မှု ဖြစ်နေပြီး ထိုသို့ဆက်လက်တည်ရှိနေရမည်။ အထွေထွေ ဒီဇိုင်း၊ ရုပ်ပုံများနှင့် အခြားအချက်အလက်များ အပါအဝင် Chubb LifeBalance ၏ အစိတ်အပိုင်းများကို ကုမ္ပဏီက လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သည့် တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိသောဒေသ၏ မူပိုင်ခွင့်၊ အမှတ်တံဆိပ်၊ မူပိုင်လျှောက်ထားမှု၊ အခြားအသိဉာဏ်ပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့် ဥပဒေများဖြင့် ကာကွယ်ထားပါသည်။ ကုမ္ပဏီအမည် သို့မဟုတ် ကုမ္ပဏီ၏ အမှတ်တံဆိပ်၊ လိုဂို၊ ဒိုမိန်းအမည်နှင့် အခြား ထင်ရှားသော အမှတ်တံဆိပ် လက္ခဏာရပ်များကို ဤစည်းကမ်းချက်များအရ သင့်ကို အသုံးပြုခွင့် မပေးပါ။ Chubb LifeBalance မှ အချက်အလက်များကို သင့်ကိုယ်ပိုင် အသုံးပြုမှု သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းတွင်းဆောင်ရွက်မှု ရည်ရွယ်ချက်များ အတွက်သာ သင်က ဒေါင်းလုတ်ယူခွင့်၊ ပရင့်ထုတ်ခွင့် ရှိပါသည်။ Chubb LifeBalance သို့မဟုတ် ၎င်း၏အကြောင်းအရာများကို စီးပွားဖြစ် အမြတ်ထုတ်ရန် မည်သည့်အခြေအနေတွင်မဆို သင်ကအသုံးပြုပိုင်ခွင့် မရှိပါ။ ဤပြဋ္ဌာန်းချက်ကို သင်ချိုးဖောက်လျှင် ကုမ္ပဏီက နစ်နာမှုအတွက် ထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှု သင့်အား တောင်းဆိုပိုင်ခွင့်ရှိပြီး ထိုအထဲတွင် အထူးဖြစ်သော၊ မတော်တဆဖြစ်သော၊ အကျိုးဆက်ဖြစ်သော၊ သွယ်ဝိုက်သော ထိခိုက်မှုများ၊ အကျိုးအမြတ် ဆုံးရှုံးမှုများနှင့် သင့်တော်သော ရှေ့နေခများ တောင်းဆိုပိုင်ခွင့်တို့ ပါဝင်ပါသည်။

၉။ အချက်အလက်များနှင့် ၎င်းကိုထုတ်လုပ်သော နည်းစနစ်တို့ကို တိကျအောင် ကုမ္ပဏီက ကြိုးစားထားသော်လည်း အချက်အလက်များ ချန်လှပ်မှု သို့မဟုတ် မှားယွင်းမှု တစ်ခုခု သို့မဟုတ် အကျိုးဆက်အားဖြင့် ပေါ်ထွက်လာနိုင်သည့် ထိခိုက် ဆုံးရှုံးမှု တစ်ခုခုအတွက် ကုမ္ပဏီ သို့မဟုတ် ၎င်း၏ဒါရိုက်တာများ၊ အရာရှိများ၊ ဝန်ထမ်းများ၊ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ မိတ်ဖက်လုပ်ငန်းများ၊ တွဲဖက်ဆောင်ရွက်သူများ၊ လိုင်စင်ပေးထားသူများက တာဝန်မရှိပါ။

၁၀။ Chubb LifeBalance ထံလွှဲပြောင်းလိုက်သော အချက်အလက်တိုင်းသည် အများပြည်သူ ဆက်သွယ်ရေး ကွန်ရက်ကို ဖြတ်သွားပါသည်။ လုပ်ငန်းနယ်ပယ်အဆင့် လျှို့ဝှက်နည်းပညာ စံချိန်စံညွှန်းနှင့် ကုမ္ပဏီကို အုပ်စိုးသည့် သက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေများအရ ပြဋ္ဌာန်းထားသော ဥပဒေ၊ စည်းကမ်းချက်များပေါ် မူတည်၍ သက်ဆိုင်ပါက လျှို့ဝှက်နည်းပညာ ဆော့ဖ်ဝဲကို ကုမ္ပဏီက အသုံးပြုသော်လည်း Chubb LifeBalance  ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုသည် လုံခြုံမှု၊ မနှောင့်နှေးမှု၊ အတားအဆီးမရှိမှု သို့မဟုတ် အမှားကင်းမှုတို့ ရှိမည်ဟု အာမခံခြင်း သို့မဟုတ် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ခြင်း မရှိသလို ကိုယ်စားပြုမှုတစ်ခုခုလည်း မရှိပါ။

၁၁။ Chubb LifeBalance တွင် ကြားခံဆောင်ရွက်သူ၏ ဝက်ဘ်ဆိုက်များက ပေးထားသော သို့မဟုတ် ပါဝင်သော Chubb LifeBalance နှင့် အပြန်အလှန် ချိတ်ဆက်ထားသည့် ကြားခံဆောင်ရွက်သူများ၏ ဝက်ဘ်ဆိုက် သို့မဟုတ် အကြောင်းအရာများနှင့် ချိတ်ဆက်မှုများ ပါဝင်နိုင်ပါသည်။ အောက်ပါတို့အတွက် ကုမ္ပဏီက တာဝန်ယူမှု သို့မဟုတ် တာဝန်ရှိမှုများကို လက်မခံပါ-

(က) အဆိုပါ ကြားခံဆောင်ရွက်သူများ၏ ဝက်ဘ်ဆိုက် သို့မဟုတ် အကြောင်းအရာများ၏ ရရှိနိုင်မှု သို့မဟုတ် တိကျမှု။ သို့မဟုတ်

(ခ) အဆိုပါ ကြားခံဆောင်ရွက်သူများ၏ အက်ပ်/ဝက်ဘ်ဆိုက် သို့မဟုတ် အကြောင်းရပ်များ၌ သို့မဟုတ် ၎င်းတို့က ပေးထားသော အကြောင်းအရာများ၊ ထုတ်လုပ်မှုများ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများ။ အဆိုပါ ဝက်ဘ်ဆိုက် သို့မဟုတ် အကြောင်းအရာများထံသို့ ချိတ်ဆက်မှုများကို ကုမ္ပဏီက အဆိုပါ အက်ပ်/ဝက်ဘ်ဆိုက် သို့မဟုတ် အကြောင်းရပ်များ သို့မဟုတ် အကြောင်းအရာများ သို့မဟုတ် အဆိုပါ ဝက်ဘ်ဆိုက် သို့မဟုတ် အကြောင်းရပ်များက ပေးထားသော ထုတ်လုပ်မှုများ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများကို အသိအမှတ်ပြုထားသည့်သဘော မသက်ရောက်ပါ။ အဆိုပါ ဝက်ဘ်ဆိုက် သို့မဟုတ် အကြောင်းရပ်တစ်ခုခုကို သင်၏ အသုံးပြုမှုမှ ပေါ်ထွက်လာသည့် အန္တရာယ် ရှိနိုင်ခြေအားလုံးကို သင်တစ်ဉီးတည်းတာဝန်ရှိပြီး တာဝန်ယူကြောင်း သင်က အသိအမှတ်ပြုပါသည်။

၁၂။ Chubb LifeBalance ၏ အကြောင်းအရာနှင့် အချက်အလက်တိုင်းကို ကောင်းမွန်သောစိတ်ဖြင့် ကုမ္ပဏီက ပေးအပ်သော်လည်း Chubb LifeBalance ကို သင်က ဝင်ရောက် အသုံးပြုမှုတွင် သင်၏ကိုယ်ပိုင်အသိစိတ်ဖြင့် အန္တရာယ်ကိုင်တွယ်ရမည်။ ကုမ္ပဏီက Chubb LifeBalance ကို ‘‘မူလအခြေအနေအတိုင်း’’ နှင့် “အရှိအတိုင်း” လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ပြီး ရည်ရွယ်ချက် တစ်ခုခုအတွက် ရောင်းဝယ်နိုင်မှု၊ ခိုင်မာမှု သို့မဟုတ် မူပိုင်ခွင့်၊ ဒေတာဘေ့စ် အခွင့်အရေး၊ မူပိုင်လျှောက်ထားမှု၊ ကုန်အမှတ် တံဆိပ် သို့မဟုတ် Chubb LifeBalance ကို သင်ဝင်ရောက် အသုံးပြုသော တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိသည့်ဒေသမှ အခြား အသိဉာဏ်ပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့် တစ်ခုခုကို ချိုးဖောက်မှုနှင့် အခြားအချက်များ အပါအဝင် အတိအလင်း သို့မဟုတ် ယူဆချက်အရ အာမခံမှုတစ်ခုခု မပါဝင်ပါ။ ကုမ္ပဏီ Chubb LifeBalance ၏ ပြည့်စုံမှု၊ တိကျမှု၊ ရရှိနိုင်မှု၊ အချိန်မှန်မှု၊ လုံခြုံမှု သို့မဟုတ် အားထားရမှုတို့အတွက် ဖြစ်စေ၊ အချက်အလက်သည် စိတ်ကျေနပ်ဖွယ် အရည်အသွေး၊ အသစ်ဖြစ်ခြင်း သို့မဟုတ် ဗိုင်းရပ်စ် Trojan ဗိုင်းရပ်စ် သို့မဟုတ် အခြား အန္တရာယ်ရှိသော၊ မသမာသော ပရိုဂရမ်များ မပါဝင်ခြင်းတို့အတွက် ဖြစ်စေ၊ အာမခံခြင်း သို့မဟုတ် တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ခြင်း သို့မဟုတ် ကိုယ်စားပြုခြင်း မရှိပါ။ သင့်ကွန်ပျူတာစနစ်တွင် အန္တရာယ် တစ်ခုခု၊ ဒေတာ ဆုံးရှုံးမှု သို့မဟုတ် အက်ပ်/ဝက်ဘ်ဆိုက်ကို သင်ဝင်ရောက် အသုံးပြုရာမှ ပေါ်ထွက်လာသည့် အခြား အန္တရာယ် သို့မဟုတ် ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အချက်အလက် သို့မဟုတ် သတင်းအချက်အလက်နှင့် အခြား ဆက်သွယ်ပြောဆိုမှုများ သိမ်းရန် သို့မဟုတ် လွှင့်တင်ရန် ပျက်ကွက်မှုတို့အတွက် ကုမ္ပဏီက တာဝန်မယူပါ သို့မဟုတ် တာဝန်မရှိပါ။ အက်ပ်/ဝက်ဘ်ဆိုက်သည် သင့်သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီမည်ဟုလည်းကောင်း၊ အနှောင့်အယှက်ကင်းပြီး လုံခြုံသော၊ နှောင့်နှေးမှု မရှိသော သို့မဟုတ် အမှားကင်းသော အနေအထားဖြင့် ရရှိမည်ဟုလည်းကောင်း ကုမ္ပဏီက အာမခံခြင်း မရှိပါ။ ကုမ္ပဏီ သို့မဟုတ် Chubb LifeBalance ထံမှ နှုတ်ဖြင့်လည်းကောင်း၊ စာဖြင့်လည်းကောင်း ရရှိထားသော မည်သည့်အကြံဉာဏ် သို့မဟုတ် အချက်အလက်ကိုမျှ အာမခံချက်ဟူ၍ မယူဆစေရ။

၁၃။ ကျန်းမာရေးပညာရှင်ထံမှ ပြုစုစောင့်ရှောက်မှု သို့မဟုတ် ကုသမှုကို သင်ရှာဖွေရန် ရွေးချယ်သည်ဖြစ်စေ၊ မရွေးချယ်သည် ဖြစ်စေ ကန့်သတ်မထားသော အချက်များအပါအဝင် Chubb LifeBalance သို့မဟုတ် အချက်အလက်ကို သင်အသုံးပြုမှုပေါ်တွင် မူတည်ပြီး သင်ချမှတ်သော ဆုံးဖြတ်ချက် တစ်ခုခုအတွက် ကုမ္ပဏီနှင့်တကွ ၎င်း၏ဒါရိုက်တာများ၊ အရာရှိများ၊ ဝန်ထမ်းများ၊ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ မိတ်ဖက်လုပ်ငန်းများ၊ တွဲဖက်ဆောင်ရွက် သူများ၊ လိုင်စင်ပေးထားသူများက မည်သည့်နည်းနှင့်မျှ တာဝန်မရှိစေရ။ ကုမ္ပဏီ သို့မဟုတ် ၎င်း၏ဒါရိုက်တာများ၊ အရာရှိများ၊ ဝန်ထမ်းများ၊ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ မိတ်ဖက် လုပ်ငန်းများ၊ တွဲဖက်ဆောင်ရွက်သူများ၊ လိုင်စင်ပေးထားသူ တစ်ဉီးဉီးအား သင်က တောင်းဆိုမှုတစ်ခုခု ရှိခြင်း သို့မဟုတ် ရယူလိုခြင်းကို ဤနေရာတွင် သင်က ကင်းလွတ်ခွင့်ပေးသည်။ ထို့ပြင် အောက်ပါတို့နှင့် ပတ်သက်သော သို့မဟုတ် ယင်းတို့ကြောင့် ပေါ်ထွက်လာသည့် အထူးဖြစ်သော၊ မတော်တဆဖြစ်သော၊ အကျိုးဆက်ဖြစ်သော၊ သွယ်ဝိုက်သော ထိခိုက်မှုများ သို့မဟုတ် မထိတွေ့နိုင်သော ဆုံးရှုံးမှုများနှင့် အကျိုးအမြတ် ဆုံးရှုံးမှုများမှ ကုမ္ပဏီ သို့မဟုတ် ၎င်း၏ဒါရိုက်တာများ၊ အရာရှိများ၊ ဝန်ထမ်းများ၊ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ မိတ်ဖက်လုပ်ငန်းများ၊ တွဲဖက်ဆောင်ရွက် သူများ၊ လိုင်စင်ပေးထားသူ တစ်ဉီးဉီးအား အန္တရာယ်မရှိကြောင်း သင်က ကင်းလွတ်ခွင့်ပေးပါသည်-

(က) Chubb LifeBalance ကို သင်ဝင်ရောက်အသုံးပြုမှု သို့မဟုတ် ဝင်ရောက်အသုံးပြုနိုင်ခြင်း မရှိမှု။

(ခ) အချက်အလက် တစ်ခုခုကို အသုံးပြုမှုနှင့်

(ဂ) ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အချက်အလက်များကို သင်ထုတ်လွှင့်မှုကို ခွင့်မပြုသော ဝင်ရောက် အသုံးပြုမှု သို့မဟုတ် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု။ ထိုကိစ္စတိုင်းသည် မည်သို့ပေါ်ထွက်သည်ဖြစ်စေ၊ စာချုပ်၊ တရားမနစ်နာမှု သို့မဟုတ် အခြား ဥပဒေရေးရာ အခြေခံ တစ်ခုခုပေါ် အခြေခံထားခြင်း၊ အဆိုပါ ထိခိုက်မှု ဖြစ်နိုင်ခြေအကြောင်း ကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်ခြင်းနှင့် ကုမ္ပဏီက ကြိုတင်သတင်းရထားခြင်း စသည်တို့ ရှိသည်ဖြစ်စေ၊ မရှိသည်ဖြစ်စေ သက်ဆိုင်ပါသည်။

၁၄။ သက်ဆိုင်ပါက ကုမ္ပဏီသည် Chubb LifeBalance ၏ အသုံးပြုသူအားလုံးဖြစ်စေ၊ အချို့ဖြစ်စေ အချင်းချင်း အားကစား လှုပ်ရှားမှု စိန်ခေါ်ခြင်းများတွင် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ရန် သင့်အား စာရင်းသွင်းခွင့် ပြုကာ ယင်းတို့ကို အသုံးပြုသူများ (‘‘စိန်ခေါ်မှုများ’’) သို့မဟုတ် ကုမ္ပဏီ (‘‘အများပြည်သူ စိန်ခေါ်မှုများ’’) က စတင်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။ စာရင်းသွင်းခြင်း အားဖြင့် ထိုသို့ ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုတွင် အန္တရာယ်ရှိနိုင်သော လှုပ်ရှားမှုများ ဖြစ်နိုင်ပြီး သင့်ကိုယ်ပိုင် အန္တရာယ်နှင့် တာဝန်ယူမှု တို့ဖြင့် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ကြောင်း သင်ကအသိအမှတ်ပြုပါသည်။ တရားမျှတမှု အထွေထွေ စည်းကမ်းချက်များနှင့် ဆန့်ကျင်သည်ဟု သင့်လျော်စွာ ယူဆနိုင်သော နည်းလမ်းများ အသုံးပြုခြင်း သို့မဟုတ် ထိုနည်းလမ်းဖြင့် ပြုမူခြင်း မပြုလုပ်ရန်သင်က ဆက်လက်၍ အသိအမှတ်ပြုပြိးဖြစ်ပါသည်။ ကုမ္ပဏီသည် သင့်လှုပ်ရှားမှုကို စစ်ဆေး အတည်ပြုပိုင်ခွင့် ရှိပြီး စိန်ခေါ်မှု သို့မဟုတ် အများပြည်သူ စိန်ခေါ်မှု သို့မဟုတ် ယေဘုယျအားဖြင့် စိန်ခေါ်မှုများ သို့မဟုတ် အများပြည်သူ စိန်ခေါ်မှုများတွင် သင့်ကို ယာယီဖြစ်စေ၊ အမြဲတမ်းဖြစ်စေ ဖယ်ရှားပိုင်ခွင့် ရှိပါသည်။ အဆိုပါ နည်းလမ်းသည် အောက်ပါတို့ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ကြောင်း ကုမ္ပဏီက သင့်လျော်စွာ ယုံကြည်ပါက သင့်အကောင့်ကို ဆိုင်းငံ့ပိုင်ခွင့် သို့မဟုတ် ရပ်စဲပိုင်ခွင့် ရှိပါသည်။

(က) သက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ တရားရေး လုပ်ငန်းစဉ် သို့မဟုတ် အစိုးရ၏တောင်းဆိုမှုကို ဖြည့်ဆည်းရန်။

(ခ) ထိုကဲ့သို့ ချိုးဖောက်မှု ဖြစ်နိုင်ခြေကို စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု အပါအဝင် သင်၏ အသိအမှတ်ပြုမှုတစ်ခုခုကို အသက်ဝင်စေရန်။

(ဂ) ကုမ္ပဏီ၊ ၎င်း၏အသုံးပြုသူများနှင့် အများပြည်သူ၏ အခွင့်အရေးများ၊ ပိုင်ဆိုင်မှု သို့မဟုတ် ဂုဏ်သတင်းကို ကာကွယ်ရန်။ 

ဖြစ်နိုင်ပါက၊ အများပြည်သူ စိန်ခေါ်မှုများတွင် ဆုကြေးငွေ ပါဝင်လျှင် (အခွန် သို့မဟုတ် အခြား နုတ်ယူမှုတစ်ခုခု မပါဝင်သော) အဆိုပါ ဆုကြေးငွေကို အကောင်းဆုံးရလဒ် ဆွတ်ခူးသည့် အသုံးပြုသူများအား ပေးချေပါမည်။ အဆိုပါ အကောင်းဆုံးရလဒ်အတွက် အကဲဖြတ်ချက်ကို အများပြည်သူ စိန်ခေါ်မှုတိုင်းအတွက် သီးခြားသတ်မှတ်ပါသည်။ အသုံးပြုသူ နှစ်ဉီးနှင့်အထက်အကြားတွင် အောင်မြင်မှုများသည် သရေဖြစ်ပါက အဆိုပါအသုံးပြုသူများအကြား ဆုကြေးငွေကို အညီအမျှ ခွဲဝေပေးပါမည်။ စိန်ခေါ်မှုများ သို့မဟုတ် အများပြည်သူ စိန်ခေါ်မှုများနှင့် ပတ်သက်ပြီး ကုမ္ပဏီ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်တိုင်းသည် အတည်ဖြစ်စေရမည်။

၁၅။ ကုမ္ပဏီ သို့မဟုတ် ၎င်း၏ တွဲဖက်ဆောင်ရွက်သူ တစ်ဦးဦးက စတင်ပြုလုပ်သော ပရီမီယမ် လျှော့စျေး လှုပ်ရှားမှုများ သို့မဟုတ် ထုတ်လုပ်မှု ကမ်းလှမ်းချက်များ (‘‘လှုပ်ရှားမှုများ’’) တွင် သင့်ကိုထိတွေ့ ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ Chubb LifeBalance တွင် စာရင်းသွင်းခြင်း သို့မဟုတ် ဝင်ရောက်ခြင်းအားဖြင့် စိန်ခေါ်မှုများအတွက် သင်၏ အရည်အချင်းကိုက်ညီမှုကို အကဲဖြတ်ရန် ယခုအပိုဒ် ၁ ပါ အဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ချက်အတိုင်း သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်ကို ကုမ္ပဏီက အသုံးပြုနိုင်ကြောင်း သင်က အသိအမှတ်ပြုပြီး သဘောတူပြီးဖြစ်ပါသည်။ လှုပ်ရှားမှုများက ၎င်းတို့ကိုယ်ပိုင် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ အပေါ်တွင် မူတည်ပါသည်။ ကုမ္ပဏီသည် လှုပ်ရှားမှုများကို ပြောင်းလဲခြင်း၊ ဆိုင်းငံ့ခြင်း သို့မဟုတ် ရပ်စဲခြင်းနှင့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ ပြင်ဆင်ခြင်းတို့ကို ကြိုတင်အသိပေးခြင်းမရှိဘဲ ပြုလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါသည်။ လှုပ်ရှားမှုများနှင့် ပတ်သက်သော ကုမ္ပဏီ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုခုသည် အတည်ဖြစ်ပါသည်။

၁၆။ ဤစည်းကမ်းချက်များ၏ အခွင့်အရေး သို့မဟုတ် ပြဋ္ဌာန်းချက်တစ်ခုခု အသက်ဝင်အောင် ကုမ္ပဏီက ပျက်ကွက်မှုသည် အဆိုပါ အခွင့်အရေး သို့မဟုတ် ပြဋ္ဌာန်းချက်မှ ကင်းလွတ်စေသည်ဟု မယူဆရ။

၁၇။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤစည်းကမ်းချက်များကို အခါအားလျော်စွာ ပြန်လည်ပြင်ဆင်နိုင်သည်။ နောက်ဆုံး အသစ်ပြင်ထားသောဗားရှင်းကို <link> တွင် ရရှိပါမည်။ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသော စည်းကမ်းချက်များသည် Chubb LifeBalance တွင် ထုတ်ပြန်သောနေ့မှစ၍ အသက်ဝင်လာပါမည်။ ဤအပြောင်းအလဲများက ကြီးမားလျှင် သင့်အား ကြိုတင်အသိပေးမည် ဖြစ်ပြီး သက်ဆိုင်ရာဥပဒေအရ လိုအပ်ပါက သင့်သဘောတူ ခွင့်ပြုချက် ရယူပါမည်။ ဤအသိပေးချက်ကို အီးမေးလ်ဖြင့်ဖြစ်စေ၊ Chubb LifeBalance တွင် ထုတ်ပြန်၍ဖြစ်စေ ပေးထားပါမည်။

၁၈။ ဤစည်းကမ်းချက်များနှင့်တကွ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ မူဝါဒကဲ့သို့ ထပ်ဆောင်းစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများသည် Chubb LifeBalance အသုံးပြုမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ကုမ္ပဏီနှင့် သင့်အကြား အလုံးစုံ၊ သီးသန့် သဘောတူညီချက်ဖြစ်ပြီး Chubb LifeBalance အသုံးပြုမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ကုမ္ပဏီနှင့် သင့်အကြား ယခင် သဘောတူညီချက်တစ်ခုခုကို ပယ်ဖျက် အစားထိုးစေရမည်။ ဤစည်းကမ်းချက်များ၏ ပြဋ္ဌာန်းချက်တစ်ခုခု အသက်မဝင်ခြင်း သို့မဟုတ် ဥပဒေမသက်ရောက်ခြင်းတို့ ရှိလာပါက ဤစည်းကမ်းချက်များ၏ ကျန်ပြဋ္ဌာန်းချက်များက အပြည့်အဝ ဆက်လက် အသက်ဝင်စေရမည်။

၁၉။ ကုမ္ပဏီသည် Chubb LifeBalance ကို ၎င်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သည့် တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိသော ဒေသတွင် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ပြီး အချက်အလက်ကို ထိုတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိသော ဒေသတွင် ပေးအပ်သည်ဟု ယူဆပါသည်။ သင်က Chubb LifeBalance နှင့် စည်းနှောင်သော စာချုပ် ချုပ်ဆိုပိုင်ခွင့်ရှိပြီး သက်ဆိုင်ရာဥပဒေအရ Chubb LifeBalance ကို ဝင်ရောက်မှုမှ တားမြစ်ခံထားရသူ မဟုတ်မှသာ Chubb LifeBalance ကို ဝင်ရောက်ခွင့် ရှိပါသည်။ ဤစည်းကမ်းချက်များ၊ သက်ဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ အားလုံးကို လေးစားလိုက်နာကာ Chubb LifeBalance ကို ဝင်ရောက်ရန် သင်က တစ်ဉီးတည်း တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ပါသည်။ Chubb LifeBalance သည် Chubb LifeBalance ၏ ထုတ်ပြန်မှု သို့မဟုတ် ရရှိနိုင်မှုကို တားမြစ်ထားသူ တစ်ဦးဦးထံသို့ (ထိုသူ၏ နိုင်ငံသား၊ နေရပ် သို့မဟုတ် အခြားအချက်တစ်ခုခုစသည့် အကြောင်းပြချက်အရ) ဦးတည်ပေးပို့ခြင်း မရှိပါ။ အဆိုပါ ကန့်သတ်ချက်နှင့် သက်ဆိုင်သူများက Chubb LifeBalance ကို မဝင်ရောက်ရပါ။ Chubb LifeBalance ကိုသင်ရွေးချယ်ဝင်ရောက်ပါက သင်နှင့် သက်ဆိုင်သော ဦးပဒေအားလုံးကို လေးစားလိုက်နာရန် သင်တစ်ဉီးတည်းက တာဝန်ရှိပါသည်။

၂၀။ ဤစည်းကမ်းချက်များနှင့် Chubb LifeBalance ကို အသုံးပြုမှုကို ကုမ္ပဏီက အာမခံ ဆောင်ရွက်သူအဖြစ် ဖွဲ့စည်းပြီး လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန် လိုင်စင်ရထားသည့် တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိသော ဒေသမှ ဥပဒေများဖြင့် ထိန်းချုပ်ထားပါသည်။ ဤစည်းကမ်းချက်များ သို့မဟုတ် Chubb LifeBalance အသုံးပြုရာမှ ပေါ်ထွက်လာသော သို့မဟုတ် ယင်းနှင့်ဆက်စပ်သော အငြင်းပွားမှုတိုင်းသည် ကုမ္ပဏီက ၎င်း၏လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သည့် တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိသော ဒေသမှ တရားရုံးများ၏ သီးသန့်တရားစီရင်မှုအပေါ် မူတည်စေရမည်။ ထို့ပြင် အဆိုပါ တရားရုံးများ၌ တရားစီရင်မှုနှင့် နေရာတို့ကို သင်က သဘောတူခွင့်ပြုပြီး အဆင်မပြေသောနေရာအဖြစ် ကန့်ကွက်မှုတစ်ခုခုမှ ကင်းလွတ်ခွင့်ပေးပါသည်။

၂၁။ ဤစည်းကမ်းချက်များ၏ အင်္ဂလိပ်ဘာသာမူနှင့် သင်၏ တရားစီရင်ပိုင်ခွင့် ရှိသောဒေသမှ ပြည်တွင်း ဘာသာစကားမူတို့ အဓိပ္ပာယ်နှစ်ခွဖြစ်မှု သို့မဟုတ် ကွဲလွဲမှု တစ်ခုခုရှိလာပါက အင်္ဂလိပ်ဘာသာမူသည် အတည်ဖြစ်ပါမည်။

ဟောင်ကောင်

Chubb Life Insurance Company Limited
33rd Floor, Windsor House,
311 Gloucester Road,
Causeway Bay, Hong Kong

Hotline: +852 2894 9833

E-mail: Enquiries.HKLife@chubb.com

ထိုင်း

Chubb Life Assurance Public Company Limited
130-132 Sindhorn Building, Tower 1, 
11th-12th Floor, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, 
Bangkok 10330, Thailand

Telephone: 0-2615-6860

E-mail: CHC.THLife@chubb.com

မြန်မာ

Chubb Life Insurance Myanmar Limited

18F, Myanmar Centre Tower 2,
192 Kabar Aye Pagoda Road, Bahan Township
Yangon, Myanmar

Telephone: 09 750 066908

E-mail: InfoChubbLifeMyanmar@chubb.com

(မတ်လ ၂၀၂၀ ဗားရှင်း)