Vodafone készülékbiztosítás

Chubb European Group SE biztosító Európa egyik legnagyobb tapasztalattal rendelkező piacvezető mobiltelefon-biztosítója, 20 országban több mint 3 millió készüléket biztosítunk.

A Vodafone által 2018. május 2. előtt értékesített mobilkészülékeket biztosítjuk. A biztosítási program részletes feltételeit az alábbiakban találja.

 

Vodafone készülékbiztosítás összefoglaló

A Vodafone készülékbiztosítása a Chubb European Group SE és a Vodafone közös szolgáltatása, amely alapján a 2018. május 2. előtt vásárolt, biztosított készüléket ért káresemény esetén a készülék javításáról vagy cseréjéről a Vodafone gondoskodik. Jogos kárigény esetén megtérítjük a készülék javításának, vagy hasonló paraméterekkel rendelkező, új vagy felújított készülékre történő cseréjének önrésszel csökkentett költségét.

 

Néhány gyakoribb kizárás, amelyek nem tartoznak a fedezetbe: 

Kár bekövetkezése, ha 14 éven aluli kiskorú használja a készüléket

Véletlenszerű károsodás esetén: 

 • Rendeltetésszerű működést nem befolyásoló, esztétikai sérülések
 • Garanciális hibák, belső meghibásodás
 • Fokozatos károsodás, elhasználódás, kopás, korrózió
 • Helytelen üzemeltetés vagy gyárói kezelési utasítás be nem tartása
 • Szervizelési, karbantartási folyamat vagy kísérlet
   

Rongálás esetén: 

 • Családtagok, lakótársak általi rongálás
   

Lopás esetén: 

 • Nyilvános helyen őrizetlenül hagyott készülék ellopása
 • Elvesztés, rejtélyes eltűnés
   

A kizárások teljes körű, részletes listáját az Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák!

A készülékbiztosítás havi díját és a kár esetén fizetendő önrészt a biztosított készüléknek az értéke határozza meg.

A Vodafone-nál 2018 május 2. után már nem tud csatlakozni a Chubb által nyújtott készülékbiztosítási programhoz.

Jogos kárigény esetén a sérült készüléket a Vodafone által megbízott szervizben megjavítják. A nem javítható vagy ellopott készüléket típusazonos készülékre cserélik. Ha a cserélendő készüléket már nem forgalmazza a Vodafone, akkor más típusú készülékre cserélik a károsodott készülék aktuális bruttó biztosítási alapárának maximum 110%-ig terjedő értékben.

5.1. Véletlenszerű károsodás és rongálás

Jelentse be a kárt a +36 1 477 4127 telefonszámon

Hívja a +36 1 477 4127-es számot munkanapokon 9:00-17:00 óra között és jelentse be a kárt. Jogos kárbejelentés esetén megkapja a kárrendezéshez szükséges kárszámot.

A bejelentéshez szüksége lesz a csatlakozási nyilatkozaton szereplő biztosítási adatokra.

Rongálás esetén tegyen rendőrségi feljelentést is

A kárrendezésnél szüksége lesz a feljelentés során kapott rendőrségi jegyzőkönyv eredeti példányára.

Fáradjon be egy Vodafone márkaüzletbe vagy kárrendezésre jogosult partnerüzletbe a kárrendezéshez

Kérjük, vigye magával:

Rongálás esetén a rendőrségi jegyzőkönyv eredeti példányát

A sérült készüléket és annak összes gyári tartozékát

A bejelentés során kapott kárszámot

A helyszínen a Vodafone munkatársa megvizsgálja a sérült készüléket és - amennyiben nem talál a szolgáltatást kizáró okot (pl. számlatartozás a Vodafone felé) - elfogadja a kárigényt.

Ezt követően be kell fizetnie a biztosítási csomagjának megfelelő önrészt.

A készüléket a Vodafone megjavítja vagy kicseréli (ld. a fenti 4. pontot)

 

5.2 Lopás 

Jelentse be a kárt a +36 1 477 4127 telefonszámon

Hívja a +36 1 477 4127-es számot munkanapokon 9:00-17:00 óra között és jelentse be a kárt. Jogos kárbejelentés esetén megkapja a kárrendezéshez szükséges kárszámot.

A bejelentéshez szüksége lesz a csatlakozási nyilatkozaton szereplő biztosítási adatokra.

Tegyen rendőrségi feljelentést

A kárrendezésnél szüksége lesz a feljelentés során kapott rendőrségi jegyzőkönyv eredeti példányára.

Fáradjon be egy Vodafone márkaüzletbe vagy kárrendezésre jogosult partnerüzletbe kárrendezéshez, ahol le fogják tiltani a készüléke IMEI számát is

Kérjük, vigye magával:

A rendőrségi jegyzőkönyv eredeti példányát

A lopott készülék tartozékait

A bejelentés során kapott kárszámot

A helyszínen a Vodafone munkatársa megvizsgálja az átadott dokumentumokat és - amennyiben nem talál a szolgáltatást kizáró okot (pl. számlatartozás a Vodafone felé) - elfogadja a kárigényt.

Ezt követően be kell fizetnie a biztosítási csomagjának megfelelő önrészt.

A készüléket a Vodafone kicseréli (ld. a fenti 4. pontot).

A szolgáltatás bármikor lemondható. A lemondás személyesen a Vodafone márkaüzletekben vagy partner ügyfélszolgálatokon, valamint írásban, postai levélben a megfelelő egyedi előfizetői azonosítók megadása mellett történhet.

Kárbejelentés:
Tel: +36 1 477 4127
Levél: Marsh Kft., 1082 Budapest, Futó u. 47-53.
E-mail: keszulekbiztositas@marsh.com 

Panaszkezelés, biztosítással kapcsolatos információk:
Tel: +36 1 487 40 87
Fax: +36 1 487 40 81
Levél: Chubb European Group SE Magyarországi Fióktelepe, 1054 Budapest, Szabadság tér 7.
E-mail: ugyfelszolgalat@chubb.com 

Díjfizetéssel, biztosítással kapcsolatos információk - Vodafone:
Tel: 1270
Levél: Vodafone Magyarország Zrt. 1476 Budapest, Pf. 350
E-mail: ugyfelszolgalat.hu@vodafone.com

A fenti tájékoztatás nem teljeskörű.

Kérjük, olvassa el a biztosítási Általános Szerződési Feltételeket!

Kérjük, olvassa el a Vodafone Általános Szerződési Feltételeit is!