Annak érdekében, hogy a webhely elérése optimális legyen az Ön számára, javasoljuk, hogy használjon másik böngészőt.
Az Internet Explorer használata megakadályozhatja a Chubb.com oldal elérését, és előfordulhat, hogy a webhely egyes funkciói nem megfelelően működnek.

X

A Chubb European Group SE biztosító Európa egyik legnagyobb tapasztalattal rendelkező piacvezető mobiltelefon-biztosítója, 20 országban több mint 3 millió készüléket biztosítunk.

A Vodafone által 2018. május 2. előtt értékesített mobilkészülékeket biztosítjuk. A biztosítási program részletes feltételeit az alábbiakban találja.

Vodafone készülékbiztosítás összefoglaló

A Vodafone készülékbiztosítása a Chubb European Group SE és a Vodafone közös szolgáltatása, amely alapján a 2018. május 2. előtt vásárolt, biztosított készüléket ért káresemény esetén a készülék javításáról vagy cseréjéről a Vodafone gondoskodik. Jogos kárigény esetén megtérítjük a készülék javításának, vagy hasonló paraméterekkel rendelkező, új vagy felújított készülékre történő cseréjének önrésszel csökkentett költségét.

1. A fedezet - Milyen esetekre vonatkoznak biztosítási csomagjaink?

Néhány gyakoribb kizárás, amelyek nem tartoznak a fedezetbe:

Kár bekövetkezése, ha 14 éven aluli kiskorú használja a készüléket

Véletlenszerű károsodás esetén:

  • Rendeltetésszerű működést nem befolyásoló, esztétikai sérülések
  • Garanciális hibák, belső meghibásodás
  • Fokozatos károsodás, elhasználódás, kopás, korrózió
  • Helytelen üzemeltetés vagy gyárói kezelési utasítás be nem tartása
  • Szervizelési, karbantartási folyamat vagy kísérlet

Rongálás esetén:

  • Családtagok, lakótársak általi rongálás

Lopás esetén:

  • Nyilvános helyen őrizetlenül hagyott készülék ellopása
  • Elvesztés, rejtélyes eltűnés

A kizárások teljes körű, részletes listáját az Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák!

2. Ár és önrész

A készülékbiztosítás havi díját és a kár esetén fizetendő önrészt a biztosított készüléknek az értéke határozza meg.

3. Biztosításkötés - Hogyan rendelhető meg a szolgáltatás?

A Vodafone-nál 2018 május 2. után már nem tud csatlakozni a Chubb által nyújtott készülékbiztosítási programhoz.

4. A biztosító szolgáltatása

Jogos kárigény esetén a sérült készüléket a Vodafone által megbízott szervizben megjavítják. A nem javítható vagy ellopott készüléket típusazonos készülékre cserélik. Ha a cserélendő készüléket már nem forgalmazza a Vodafone, akkor más típusú készülékre cserélik a károsodott készülék aktuális bruttó biztosítási alapárának maximum 110%-ig terjedő értékben.

5. A kárrendezés menete

5.1. Véletlenszerű károsodás és rongálás

Jelentse be a kárt a +36 1 477 4127 telefonszámon

Hívja a +36 1 477 4127-es számot munkanapokon 9:00-17:00 óra között és jelentse be a kárt. Jogos kárbejelentés esetén megkapja a kárrendezéshez szükséges kárszámot.

A bejelentéshez szüksége lesz a csatlakozási nyilatkozaton szereplő biztosítási adatokra.

Rongálás esetén tegyen rendőrségi feljelentést is

A kárrendezésnél szüksége lesz a feljelentés során kapott rendőrségi jegyzőkönyv eredeti példányára.

Fáradjon be egy Vodafone márkaüzletbe vagy kárrendezésre jogosult partnerüzletbe a kárrendezéshez

Kérjük, vigye magával:

Rongálás esetén a rendőrségi jegyzőkönyv eredeti példányát

A sérült készüléket és annak összes gyári tartozékát

A bejelentés során kapott kárszámot

A helyszínen a Vodafone munkatársa megvizsgálja a sérült készüléket és - amennyiben nem talál a szolgáltatást kizáró okot (pl. számlatartozás a Vodafone felé) - elfogadja a kárigényt.

Ezt követően be kell fizetnie a biztosítási csomagjának megfelelő önrészt.

A készüléket a Vodafone megjavítja vagy kicseréli (ld. a fenti 4. pontot)

5.2 Lopás

Jelentse be a kárt a +36 1 477 4127 telefonszámon

Hívja a +36 1 477 4127-es számot munkanapokon 9:00-17:00 óra között és jelentse be a kárt. Jogos kárbejelentés esetén megkapja a kárrendezéshez szükséges kárszámot.

A bejelentéshez szüksége lesz a csatlakozási nyilatkozaton szereplő biztosítási adatokra.

Tegyen rendőrségi feljelentést

A kárrendezésnél szüksége lesz a feljelentés során kapott rendőrségi jegyzőkönyv eredeti példányára.

Fáradjon be egy Vodafone márkaüzletbe vagy kárrendezésre jogosult partnerüzletbe kárrendezéshez, ahol le fogják tiltani a készüléke IMEI számát is

Kérjük, vigye magával:

A rendőrségi jegyzőkönyv eredeti példányát

A lopott készülék tartozékait

A bejelentés során kapott kárszámot

A helyszínen a Vodafone munkatársa megvizsgálja az átadott dokumentumokat és - amennyiben nem talál a szolgáltatást kizáró okot (pl. számlatartozás a Vodafone felé) - elfogadja a kárigényt.

Ezt követően be kell fizetnie a biztosítási csomagjának megfelelő önrészt.

A készüléket a Vodafone kicseréli (ld. a fenti 4. pontot).

6. Hogyan mondható le a biztosítás?

A szolgáltatás bármikor lemondható. A lemondás személyesen a Vodafone márkaüzletekben vagy partner ügyfélszolgálatokon, valamint írásban, postai levélben a megfelelő egyedi előfizetői azonosítók megadása mellett történhet.

7. Elérhetőségek:

Kárbejelentés:

Tel: +36 1 477 4127
Levél: Marsh Kft., 1082 Budapest, Futó u. 47-53.
E-mail: keszulekbiztositas@marsh.com

Panaszkezelés, biztosítással kapcsolatos információk:

Tel: +36 1 487 40 87
Fax: +36 1 487 40 81
Levél: Chubb European Group SE Magyarországi Fióktelepe, 1054 Budapest, Szabadság tér 7.
E-mail: ugyfelszolgalat@chubb.com

Díjfizetéssel, biztosítással kapcsolatos információk - Vodafone:

        Tel: 1270
        Levél: Vodafone Magyarország Zrt. 1476 Budapest, Pf. 350
        E-mail: ugyfelszolgalat.hu@vodafone.com

 

A fenti tájékoztatás nem teljeskörű.

Kérjük, olvassa el a biztosítási Általános Szerződési Feltételeket!

Kérjük, olvassa el a Vodafone Általános Szerződési Feltételeit is!