Annak érdekében, hogy a webhely elérése optimális legyen az Ön számára, javasoljuk, hogy használjon másik böngészőt.
Az Internet Explorer használata megakadályozhatja a Chubb.com oldal elérését, és előfordulhat, hogy a webhely egyes funkciói nem megfelelően működnek.

X

Áttekintés

2020. január 31-én az Egyesült Királyság hivatalosan kilépett az Európai Unióból és – összhangban a Kilépési Megállapodással - jelenleg az un. átmeneti időszak tart. Az átmeneti időszak 2020. december 31-én lezárul. Az átmeneti időszak alatt a felek gazdasági együttműködése az eddig megszokott módon zajlott annak érdekében, hogy kellő idő álljon rendelkezésre az Egyesült Királyság és az Európai Unió számára a jövőbeni együttműködés részleteinek egyeztetésére és azoknak a 2020. évet követő megvalósítására. Az alábbiakban összefoglaltuk az ügyfeleink által felvetett leggyakoribb kérdésekre vonatkozó válaszokat 

A Chubb felkészült a Brexit-re?

A Chubb elsődleges biztosítótársasága az Egyesült Királyságban és Európában a Chubb European Group SE („CEG SE”). 2019. január 1-jén a CEG SE a székhelyét az Egyesült Királyságból sikeresen áthelyezte Franciaországba, és jelenleg a francia Prudential Supervision and Resolution Authority (“ACPR”) szakhatóság felügyelete alatt működik. A társaság Egyesült Királyságban található fióktelepe továbbra is a Financial Conduct Authority korlátozott felügyelete alá tartozik. A CEG SE- nek Európában több fióktelepe is van és rendelkezik a határon átnyúló szolgáltatásra jogosító engedélyekkel az EGT teljes területén.

Miért Franciaország?

Franciaország megválasztásában egyszerű és nyilvánvaló szempontok vezéreltek bennünket. A Chubb hosszabb időre visszanyúlóan, aktív jelenléttel rendelkezik a francia piacon, több száz alkalmazottal, akik az eltérő méretű vállalkozások széles köre számára nyújtanak szolgáltatásokat, továbbá Franciaország élénk fogyasztói piaccal is rendelkezik, ahol a termékek széles választékát kínáljuk. Párizs a kontinentális európai jelenlétünk központja is, amely így lehetővé teszi számunkra, hogy kihasználjuk a városban már jelen lévő, európai központunk kialakításában résztvevő vezetőségünkben és alkalmazottainkban rejlő kapacitásokat. Franciaország kiválasztása tükrözte a francia piac és a nagyobb európai piac iránti erős elkötelezettségünket. Mivel Franciaország lesz társaságunk jövőbeli otthona, így szorosan együttműködtünk az ACPR-rel.

Mi történik a Chubb londoni központjával?

A CEG SE továbbra is meghatározó jelenléttel fog rendelkezni Londonban, amely változatlanul a társaság regionális európai központja marad.

Melyek a CEG SE regisztrációs és engedélyezési adatai?

A CEG SE székhelye Franciaországban található, a La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie címen. A társaság a nanterre-i cégnyilvántartásban a 450 327 374 számon szerepel. 2019. január 1-je óta a CEG SE az ACPR engedélyével és felügyelete alatt működik.

Az átmeneti időszak végéig a CEG SE az Egyesült Királyságban a határon átnyúló szolgáltatásra jogosító regisztrációval folyamatos fog működni, ottani székhelye a Chubb regionális európai központjának címén (EC3A 3BP 100 Leadenhall Street) található, valamint további irodákkal is rendelkezik az Egyesült Királyság számos pontján. Mint az EGT-ben székhellyel rendelkező társaság fióktelepe, a CEG SE továbbra is a Financial Conduct Authority korlátozott felügyelete alá tartozik (FS nyilvántartási szám: 820988).

Miért tartalmazza az angol cégnyilvántartás, hogy a Chubb European Group SE megszűnt működni?

A CEG SE egyesült királyságbeli cégbejegyzése törlésre került, amikor Franciaországba tette át székhelyét. Jelenleg a CEG SE a nanterre-i cégnyilvántartásban szerepel, a 450 327 374 nyilvántartási szám alatt. Mint Societas Europaea cégformában működő, illetve európai vállalat, a CEG SE az átmeneti időszak végéig az EGT-ben és az Egyesült Királyságban egyaránt honossággal rendelkező társaságnak tekinthető. Ennek következtében jelenleg nem követelmény, hogy a CEG SE önállóan regisztrálja az egyesült királyságbeli fióktelepét az angol cégnyilvántartásban. Az átmeneti időszak vége után a CEG SE regisztrálni fogja az egyesült királyságbeli fióktelepét. Időközben a CEG SE egyesült királyságbeli fióktelepét a Prudential Regulation Authority (“PRA”) és az FCA egyaránt elismerte és a 820988 hivatkozási szám alatt megtalálható a pénzügyi szolgáltatások nyilvántartásában.

Hogyan fogja a CEG SE biztosítani az Egyesült Királyságban és Európában található kockázatokat?

2020. december végétől a CEG SE az Egyesült Királyság kormánya által biztosított Ideiglenes Engedély előnyeit fogja élvezni. Ez lehetővé teszi a Chubb számára, hogy folyamatosan működjön az Egyesült Királyságban és az üzleti tevékenységét az eddig megszokott módon végezze. Az Ideiglenes Engedély hatálya az átmeneti időszak végét követő legkésőbb három év múlva jár le, mely időszak alatt a Chubb European Group SE egy harmadik országbeli fióktelepet létesít Egyesült Királyságban. A fióktelep a PRA hatóság engedélyével fog működni, de változatlanul a Chubb European Group SE tagja lesz. Ez a megoldás lehetővé teszi a CEG SE számára, hogy fenntartsa a működését az Egyesült Királyságban az Ideiglenes Engedély lejártát követően is.

Az Egyesült Királyságban működő kockázatelbírálók jogosultak kockázatvállalási döntéseket hozni a CEG SE, mint egy francia székhelyű biztosító képviseletében?

Igen, az Egyesült Királyságban működő kockázatelbírálók jogosultak egy kötvényen belül és egy kockázatvállalási döntéssel biztosítani az Egyesült Királyságban és az EGT-ben található kockázatokat. Elsődleges célunk az volt, hogy zökkenőmentes átmenetet, valamint a szolgáltatás biztonságát és folyamatosság biztosítsuk minden ügyfelünk és üzleti partnerünk számára, függetlenül a kockázat helyszínétől. Kétoldalas összefoglalónk bemutatja, hogyan fogunk működni 2020. december 31. után

Mi lesz a sorsa a Brexit előtt kiadott kötvényeknek és hogyan alakul a kárkifizetés?

Nem lesz változás. Az Ideiglenes Engedély lehetővé teszi a CEG SE számára, hogy továbbra is ellássa a meglévő kötvényportfóliója állományápolási feladatait és kifizesse a károkat.

Milyen hatással van a Lloyd’s üzletekre a Brexit?

A Chubb részéről a Lloyd’s üzleteket kezelő Chubb Underwriting Agencies Ltd (CUAL), továbbra is biztosít kockázatokat az EGT területén és máshol is a Lloyd’s Insurance Company SA (Lloyd’s Brussels) és a Lloyd’s Syndicate 2488-cal együttműködve. A Lloyd's bizonyos EGT biztosítási kötvényeket át fog ruházni a Lloyd's brüsszeli irodájára a Part VII átruházás keretében, amely várhatóan 2020. december 31-én lép hatályba. A tervezett átruházás nem változtatja meg a kötvények egyetlen feltételét sem, kivéve, hogy az átruházott kötvények tekintetében a Lloyd's Brussels lesz a biztosító és az Adatkezelő

További információ a tervezett átruházásról (ideértve, hogy ez esetleg befolyásolhatja-e az Ön átadás előtti pozícióját), az átruházandó kötvényekről, továbbá az Ön jogairól és esetleges teendőiről a www.lloyds.com/brexit-transfer címen találhatóak.

Hatással van-e Chubb életbiztosítójára a Brexit?

2019. január 1-jén az ACE Europe Life SE ("AEL SE") szintén sikeresen áthelyezte székhelyét az Egyesült Királyságból Franciaországba. Az AEL SE székhelye jelenleg Franciaországban található, a La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie címen. A nanterre-i cégnyilvántartásban a 497 825 539 számon szerepel. 2019. január 1-je óta az AEL SE az ACPR engedélyével és felügyelete alatt működik. Az Egyesült Királyság fióktelepe a Chubb regionális európai központjának címén található (100 Leadenhall Street, London EC3A 3BP). Mint az EGT-ben székhellyel rendelkező társaság fióktelepe, az AEL SE továbbra is a Financial Conduct Authority korlátozott felügyelete alá tartozik (FS nyilvántartási szám: 820989). Az átmeneti időszak végét követően az AEL SE szintén az Egyesült Királyság kormányának Ideiglenes Engedélyének előnyeit fogja élvezni.

Megjegyzés: Terveink szerint az AEL SE elnevezést 2021. március 31-i hatállyal a Chubb Life Europe SE névre változtatjuk.

Hatással lesznek-e a Brexit-változások Chubb hitelminősítésére?

Továbbra is élvezzük a Chubb csoport meghatározó tagvállalatai részére megállapított S&P “AA” hitelminősítési besorolást.

A változások érintik az Önökkel kötött biztosítási szerződésemet?

A szerződőknek a kötvények alapján nyújtott fedezet, valamint a kötvény alapján fennálló jogosultságok, szolgáltatások és díjak semmiben nem változnak. Ügyfeleink számára további biztonságot nyújt, hogy a jövőben is ugyanazon társaság, változatlan gazdasági erővel nyújtja a biztosítási fedezetet. Hasonlóképpen nem lesz változás az ügyfélszolgálati tevékenységünk minőségében és az Önnel való kapcsolattartásban.

Hatással lesz-e a Brexit a biztosítási szerződésemre irányadó jogra és joghatóságra?

A Brexit nem befolyásolja a biztosítási szerződésre irányadó jogot és joghatóságot.

Lesz változás a díjakban?

A Brexit nem befolyásolja a biztosítási szerződés díját.

A változással összefüggésben lesznek többletköltségeim?

Önnek semmilyen többletköltsége nem keletkezik a Brexit-tel összefüggésben.

Változnak a szerződési feltételek?

Nem. A Brexit nem okoz változást a szerződéses feltételekben.

Változik az Önökkel való kapcsolattartás?

Az Ön által jelenleg használt kapcsolattartási adatok (név, telefonszám) nem változnak. Kérjük, továbbra is a szokásos módon lépjen kapcsolatba velünk. Előfordulhat ugyanakkor, hogy a bizonyos telefonszámok időnként megváltoznak, de erről megfelelő időben tájékoztatjuk Önt.

Továbbra is elérhető lesz számomra az Egyesült Királyság Pénzügyi Ombudsman Hivatala ("FOS")?

Ha Ön egyesült királyságbeli illetékességű fogyasztó, akkor Ön – a jelenlegiekhez hasonlóan – a jövőben, az átmeneti időszak lejárta után is fordulhat panasszal az FOS-hoz, mivel ezt a jogát az Egyesült Királyság és az EU közötti megállapodás biztosítja. Másrészt ennek hiányában is élhet ezzel a joggal, mert CEG SE és az AEL SE önkéntes alávetési nyilatkozatot fog tenni a FOS részére.

Továbbra is elérhető lesz számomra az Egyesült Királyság Pénzügyi Szolgáltatások Kompenzációs Rendszere ("FSCS")?

Ha Ön egyesült királyságbeli illetékességű fogyasztó, akkor Ön – a jelenlegiekhez hasonlóan – a jövőben, az átmeneti időszak lejárta után élvezi fogja az FSCS védelmét.

 

EGT Ügyfelek

Chubb továbbra is jogosult lesz kezelni az európai uniós polgárok személyes adatait a Brexit után?

Igen. Időről időre előfordulhat, hogy meg kell osztanunk az Ön személyes adatait a Chubb csoport azon tagjaival, akik az EU-n belül vagy Európán (az Európai Gazdasági Térségen) kívül rendelkeznek székhellyel. Az Európán kívül lévő üzleti vagy asszisztencia szolgáltatóink részére is engedélyezhetjük, hogy hozzáférjenek az Ön személyes adataihoz, illetve esetenként a tengerentúlon is teljesítenünk kell adatszolgáltatást, például amennyiben valamely illetékes hatóság arra kötelezi társaságunkat.

Minden szükséges intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy az ilyen nemzetközi adattovábbítás a lehető legnagyobb gondossággal történjen, az Ön jogainak és érdekeinek védelme érdekében:

  • Az Ön személyes adatait csak olyan országokba továbbítjuk, amelyek a küldő országgal elismerten azonos szintű adatvédelmet nyújtanak, vagy amely esetében meggyőződhetünk arról, hogy az Ön személyiségi jogainak védelmét megfelelő, alternatív megoldások biztosítják,
  • A Chubb vállalatcsoporton belüli adattovábbítások un. csoporton belüli megállapodás alapján történnek, amelyek egyedi szerződéses védelmet nyújtanak annak biztosítására, hogy az Ön személyes adatai mindig megfelelő és következetes védelemben részesüljenek, függetlenül az adattovábbítás célországától a Chubb-csoporton belül;
  • A szolgáltatóknak és más harmadik feleknek történő adattovábbításra minden esetben szerződéses kötelezettségvállalások nyújtanak védelmet, melyhez adott esetben további biztosítékok is társulnak;
  • A bűnüldöző szervektől vagy hatóságoktól kapott, adatszolgáltatásra irányuló megkereséseket gondosan ellenőrizzük, mielőtt adatot továbbítunk.

Amennyiben többet szeretne megtudni az adatkezelésünkről, kérjük látogassa meg a Chubb Adatkezelési Tájékoztatóját a következő címen: https://www.chubb.com/hu-hu/footer/privacy-policy.html

Lépjen kapcsolatba velünk

Amennyiben bármilyen kérése van a Brexit tervezésünkkel kapcsolatban, kérjük írjon nekünk a askbrexit@Chubb.com e-mail címre.