CZ

Kontaktujte nás

Chubb European Group SE, organizační složka, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8, identifikační číslo 278 93 723, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 57233, odštěpný závod zahraniční právnické osoby Chubb European Group SE, se sídlem Chubb Building, 100 Leadenhall Street, Londýn EC3A 3BP, Velká Británie, registrační číslo 01112892, oprávněné k podnikání a regulované Prudential Regulation Authority a Financial Conduct Authority ve Velké Británii. Orgánem dohledu pro výkon činnosti v České republice je Česká národní banka; tato regulace může být odlišná od práva Velké Británie.

Tel.: +420 222 351 251
Fax: +420 222 351 291
E-mail: info.czech@chubb.com
Zasílání poptávek: chubbpoptavky@chubb.com