Pro optimální využití všech funkcí webových stránek doporučujeme použít jiný prohlížeč.
Používání aplikace Internet Explorer vám může zabránit v přístupu k některým sekcím webové stránky Chubb.com a některé funkce webu nemusí fungovat podle očekávání.

X

Přehled

Spojené království (UK) oficiálně vystoupilo z Evropské unie (EU) dne 31. ledna 2020, a dle Dohody o vystoupení uzavřené mezi UK a EU vstoupila do přechodného období, jež skončí 31. prosince 2020.  Během tohoto přechodného období nedošlo k žádným výrazným změnám, protože jeho účelem bylo poskytnout UK a EU čas ke sjednání podrobností budoucího vztahu a připravit se na jejich realizaci do konce roku 2020. Níže jsme sestavili odpovědi na nejčastější dotazy našich zákazníků. 

Je pojišťovna Chubb připravená na Brexit?

Hlavní pojišťovací činnost společnosti Chubb v UK a Evropě provádí Chubb European Group SE („CEG SE“). Dne 1. ledna 2019 CEG SE úspěšně přestěhovala své sídlo z UK do Francie a nyní působí pod dohledem francouzského Úřadu pro dohled a řešení krizí („ACPR“). Britská pobočka společnosti nadále podléhá omezené regulaci ze strany Finančního regulačního úřadu („FCA“). CEG SE s pobočkami po celé Evropě disponuje mezinárodními licencemi v celém EHS.

Proč Francie?

Naše preference ohledně registrace ve Francii byly jasné a jednoznačné. Chubb má na francouzském trhu dlouhodobě zcela zásadní pozici, se stovkami zaměstnanců v různě velkých provozovnách působících na energickém spotřebitelském trhu, kde nabízí řadu produktů. Paříž je zároveň našim hlavním sídlem v kontinentální Evropě, díky čemuž můžeme při budování naší evropské centrály využít vedoucí pracovníky a zaměstnance, kteří již ve městě působí. Volba Francie odráží náš stávající silný závazek vůči francouzskému trhu i většímu evropskému trhu. Při zvažování Francie jakožto našeho budoucího domova jsme úzce spolupracovali s ACPR.

Co se stane s londýnskou centrálou Chubb?

CEG SE bude mít i nadále silnou pozici v Londýně, který zůstane jejím regionálním evropským sídlem.

Kde byla CEG SE zapsána a jaká má povolení?

CEG SE má sídlo ve Francii na adrese La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie. Byla zapsána do obchodního rejstříku v Nanterre pod číslem 450 327 374. Od 1. ledna 2019 získala CEG SE povolení a podléhá dohledu ACPR. 

Do skončení přechodného období bude CEG SE i nadále působit v UK prostřednictvím mezinárodních pasů. Jejím sídlem bude nadále regionální evropská centrála Chubb na adrese 100 Leadenhall Street, Londýn EC3A 3BP, s dalšími kancelářemi po celém Spojeném království. Jakožto pobočka společnosti se sídlem v EHS podléhá CEG SE omezené regulaci ze strany finančního regulačního úřadu FCA (reg. číslo FS 820988). 

Proč se v obchodním rejstříku ve Velké Británii uvádí, že Chubb European Group SE byla uzavřena?

Registrace společnosti CEG SE ve Spojeném království skončila, když se společnost přemístila do Francie. CEG SE můžete nyní najít v obchodním rejstříku v Nanterre pod číslem 450 327 374. CEG SE je jakožto evropská společnost považována za společnost se sídlem v celém EHS a UK do skončení přechodného období. Neexistuje žádný požadavek, který by vyžadoval samostatnou registraci britské pobočky CEG SE v obchodním rejstříku. Po skončení přechodného období CEG SE svou britskou pobočku do obchodního rejstříku přihlásí. Mezitím britskou pobočku CEG SE uznává regulační úřad PRA i FCA, a lze ji najít v rejstříku finančních služeb pod číslem 820988.

Jak bude CEG SE pojišťovat rizika v UK a Evropě?

Na konci prosince 2020 bude CEG SE těžit z režimu dočasných povolení vlády UK, díky čemuž může CEG SE vykonávat svou činnost ve Spojeném království stejně jako doposud.  Režim dočasných povolení bude platit po dobu až tří let od skončení přechodného období. Během té doby CEG SE vybuduje mezinárodní pobočku ve Spojeném království, jejíž činnost povolí regulační úřad PRA, a zároveň zůstane součástí stejného subjektu CEG SE.  Díky tomu bude CEG SE působit ve Spojeném království i po skončení režimu dočasných povolení.

Budou upisovatelé se sídlem v UK moct rozhodovat o pojištění za CEG SE se sídlem ve Francii?

Ano, britští upisovatelé mohou vystavovat jednu pojistnou smlouvu s jedním razítkem pokrývajícím rizika v UK a EHS. Naším hlavním cílem je zajistit plynulý přechod a nabídnou jistotu a kontinuitu služeb pro všechny naše zákazníky a obchodní partnery bez ohledu na místo působení. Naše dvoustránkové shrnutí vysvětluje, jak budeme fungovat po 31. prosinci 2020.

Co se stane s pojistkami vydanými před brexitem a s vyplácením pojistného plnění?

Nic se nezmění. Režim dočasných povolení umožňuje CEG SE pokračovat s vedením stávajících pojistek a vyplácením pojistného plnění.  

Jak brexit ovlivnil obchodní činnost Lloyd’s?

Chubb působí v Lloyd’s přes Syndicate 2488. Lloyd’s převede některé pojistky EHS do Lloyd’s Brussels na základě převodu část VII, s účinností k 31. prosinci 2020. Navrhovaný převod nezmění podmínky žádné pojistné smlouvy, vyjma případů, kdy se Lloyd’s Brussels stane pojistitelem a správcem údajů ve vztahu k převáděným pojistkám. Další informace o návrhu (včetně toho, zda to může ovlivnit Vaši pozici před převodem), které pojistky budou převedeny, o vašich právech, a co musíte udělat, naleznete na adrese www.lloyds.com/brexit-transfer

Má brexit dopad na Chubb Life Company?

Dne 1. ledna 2019 došlo také k úspěšnému přemístění ACE Europe Life SE („AEL SE“) z UK do Francie.   AEL SE má nyní sídlo ve Francii na adrese La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie.  Byla zapsána do obchodního rejstříku v Nanterre pod číslem 497 825 539.  Od 1. ledna 2019 byla AEL SE povolena a podléhá dohledu ACPR. 

Britská pobočka společnosti sídlí v regionální evropské centrále Chubb na adrese 100 Leadenhall Street, Londýn EC3A 3BP.  Jakožto pobočka společnosti se sídlem v EHS podléhá AEL SE omezené regulaci ze strany finančního regulačního úřadu FCA (reg. číslo FS 820989).  Po skončení přechodného období bude AEL SE fungovat v režimu dočasných povolení vlády UK.

Poznámka: Navrhujeme změnit název AEL SE na Chubb Life Europe SE s účinností od 31. března 2021.

Ovlivní změny provedené v rámci brexitu hodnocení finanční stability pojišťovny Chubb?

Budeme i nadále těžit z hodnocení S&P „AA“ přiděleného hlavním provozním společnostem v rámci skupiny Chubb.

Kontaktujte nás

Chcete vědět více?

Máte-li další dotazy ohledně našich plánů v souvislosti s BREXITem, kontaktujte nás na e-mailové adrese: askbrexit@chubb.com