Verzekeringen voor particulieren

Persoonlijke ongevallen

De Persoonlijke ongevallenverzekering is ontwikkeld om via de uitkering van een vast bedrag snel en effectief te reageren op elk mogelijk ongeval.

Zelfs een klein ongeval kan aanpassingen in het dagelijks leven en extra kosten met zich meebrengen.

Ernstige ongevallen kunnen ingrijpende gevolgen hebben voor toekomstige verdiensten en tot acute problemen leiden voor de daarvan afhankelijke personen.

Productkenmerken:

 • Wereldwijde dekking, 24 uur per dag
 • Flexibel: kan worden aangepast zodat ook partner en kinderen onder de dekking vallen
 • Eenvoudig af te sluiten
 • Geen medische vragenlijst
 • Gespecialiseerde schadebehandeling
 • Uitkering vrij besteedbaar
 • Voor een uitkering wordt er niet gelet op andere verzekeringen
 • Lage maandpremies

Typische Dekking Omvat:

 • Uitkering van een vast bedrag bij overlijden als gevolg van een ongeval
 • Uitkering van een vast bedrag bij blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval

Doelgroep

 • Deze verzekering is verkrijgbaar bij werkgevers, corporaties of besloten organisaties, vaak via makelaars.
Vragen of opmerkingen?