Cyber Risk Insurance in Nederland - Chubb
 Product Overzicht per Categorie

Cyberrisico’s

Cyberincidenten zijn aan de orde van de dag. Toch vrezen analisten dat veel organisaties zich hier nog onvoldoende tegen beschermen. Bedrijven worden zich vaak pas echt bewust van cyberrisico’s op het moment dat ze getroffen zijn door een hack of datalek.

whiteboard screenshot
Bescherming tegen cyberrisico’s

Hoe afhankelijker organisaties worden van technologie en data, hoe groter hun cyberrisico’s. In deze video leert u meer over cyberrisico’s en hoe Chubb hierbij kan helpen.

Cyber Enterprise Risk Management

Cyber Enterprise Risk Management van Chubb biedt uitgebreide dekking en ondersteuning voor, tijdens en na een cyberincident. We vergoeden eigen schade en aansprakelijkheid van schade aan derden, zoals klanten en leveranciers. Bovendien dekken we de kosten van crisismanagementdiensten.

Cyber Enterprise Risk Management