skip to main content

Wij opereren als toonaangevende wereldwijde verzekeraar altijd consistent, gedisciplineerd en met focus. We streven naar:

  • Voortreffelijke klantwaarde door kapitaal en creativiteit aan te wenden voor het overnemen en beheren van risico’s
  • Voortreffelijke aandeelhouderswaarde door deskundig, efficiënt en winstgevend management van kapitaal en risico’s
  • Voortreffelijke werknemerswaarde door het creëren van een bevredigende en ethische werkomgeving

De waarden

INTEGRITEIT: We leven alle relevante wetten, regels en bedrijfsvoorschriften na – in woord en daad. Eerlijkheid, karakter, en ethisch gedrag zorgen ervoor dat we het juiste doen.

KLANTGERICHT: We zijn er voor onze klanten. We streven ernaar hun risico’s te begrijpen. We komen onze beloften na. 

RESPECT: We waarderen onze werknemers, partners en de gemeenschappen waarin we werken. We zijn toegewijd aan eerlijke behandeling, diversiteit, vertrouwen en wederzijds respect. 

ERKENNING: We erkennen en belonen uitmuntende werkprestaties. Het leveren van prestaties op het hoogste niveau vereist dat we denken en handelen als eigenaars van de onderneming. 

TEAMWORK: We zijn ervan overtuigd dat een werkomgeving gekenmerkt door open communicatie en samenwerking tot de beste resultaten leidt. We stimuleren verschillende perspectieven, opbouwende kritiek en een gevoel van trots voor wie we zijn en wat we doen.