Voor een optimale ervaring op deze site raden we aan een andere browser te gebruiken.
Het gebruik van Internet Explorer kan ervoor zorgen dat u geen toegang krijgt tot Chubb.com. Ook kunnen sommige functies op de site niet werken zoals verwacht.

X
Direct naar de inhoud

Samenvatting

Toen het Verenigd Koninkrijk (VK) de Europese Unie (EU) op 31 januari 2020 officieel verliet, ging de transitieperiode in die in het Brexit-akkoord tussen het VK en de EU is afgesproken. De transitieperiode loopt af op 31 december 2020. Tijdens deze periode bleef de situatie tussen het VK en de EU zoals die was, aangezien deze periode bedoeld is om het VK en de EU de tijd te geven om te onderhandelen over de details van de toekomstige relatie die eind 2020 doorgevoerd moeten worden. Hieronder vindt u antwoorden op de vragen die klanten ons vaak stellen. In dit document leest u meer over de voorbereidingen die Chubb heeft getroffen en onderstaand vindt u de antwoorden op veel gestelde vragen.

Is Chubb klaar voor Brexit?

Chubb’s schadeverzekeringsactiviteiten in Europa en het Verenigd Koninkrijk vinden plaats onder de rechtspersoon Chubb European Group SE (CEG SE). Op 1 januari 2019 werd Frankrijk de nieuwe vestigingsplaats van CEG SE’s maatschappelijke zetel. Het bedrijf opereert sindsdien onder een vergunning en prudentieel toezicht van de Franse toezichthouder ACPR. De vestigingen van CEG SE in Nederland en België handelen tevens onder gedragstoezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) resp. de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).

Wat zijn de registratie- en toelatingsgegevens van CEG SE?

De maatschappelijke zetel van CEG SE in Frankrijk is gevestigd in La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie. Het staat in het handelsregister van Nanterre ingeschreven onder nummer 450 327 374. Sinds 1 januari 2019 is CEG SE toegelaten door, en staat het onder toezicht van de ACPR. CEG SE, dat overal in Europa vestigingen heeft, heeft toestemming voor grensoverschrijdende bedrijfsactiviteiten binnen de EU/EER, de zogenaamde ‘Europese paspoortrechten’.

Hoe zal CEG SE Britse en Europese risico's blijven verzekeren?

Tot het einde van de transitieperiode zal CEG SE operationeel blijven in het VK op basis van haar Europese paspoortrechten. Aan het einde van december 2020 zal CEG SE gebruikmaken van het Temporary Permissions Regime van de Britse overheid. Dit stelt CEG SE in staat actief te blijven in het Verenigd Koninkrijk en onze verzekeringsactiviteiten op dezelfde manier te blijven uitvoeren als we nu doen op basis van dat tijdelijke regime. Het Temporary Permissions Regime blijft na afloop van de overgangsperiode maximaal drie jaar van kracht. CEG SE zal tijdig voor het einde van die drie jaar voor haar Brits tak een vergunning aanvragen bij de Prudential Regulation Authority. Hierdoor wordt het voor CEG SE mogelijk om ook na afloop van het Temporary Permissions Regime haar activiteiten in het Verenigd Koninkrijk voort te zetten.

Wat zal er gebeuren met polissen die voorafgaand aan Brexit zijn uitgegeven en met de betalingen van claims?

Die veranderen niet. Dankzij het Temporary Permissions Regime kan CEG SE niet alleen nieuwe polissen afgeven die risico’s in het VK dekken maar ook bestaande polissen blijven uitvoeren en claims behandelen zoals gebruikelijk.  

Wat zijn de gevolgen van Brexit voor Lloyds marktactiviteiten?

Ons Lloyd’s managing agency, Chubb Underwriting Agencies Ltd (CUAL), zal business kunnen blijven schrijven binnen de EU en elders, dankzij een regeling met Lloyd’s Insurance Company SE (Lloyd’s Brussels) en het Lloyds’s Syndicate 2488. Naar verwachting zal Lloyd's per 31 december 2020 bepaalde EER-verzekeringspolissen via een Part VII-transfer overhevelen naar Lloyd's Brussels. De voorgestelde transfer is niet van invloed op polisvoorwaarden. Wel wordt Lloyd's Brussels de verzekeraar en beheerder van de overgedragen polissen. Meer informatie over dit voorstel (en ook over de manier waarop dit van invloed kan zijn op uw positie voorafgaand aan de overdracht), welke polissen er worden overgedragen, uw rechten en wat u moet doen, vindt u op www.lloyds.com/brexit-transfer

Heeft Brexit gevolgen voor Chubb's levenverzekeringsactiviteiten?

Op 1 januari 2019 werd Frankrijk ook de nieuwe vestigingsplaats van ACE Europe Life SE ('AEL SE').   Het hoofdkantoor van AEL SE bevindt zich nu in Frankrijk en is gevestigd in La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie.  Het staat in het handelsregister van Nanterre ingeschreven onder nummer 497 825 539.  Sinds 1 januari 2019 is AEL SE toegelaten door, en staat het onder toezicht van de ACPR. De vestiging in Nederland, die tevens handelt onder de naam ‘Chubb Life’, staat onder gedragstoezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en kan in de EU/EEA opereren op grond van Europese paspoortrechten. Na afloop van de transitieperiode zal ook AEL SE gebruikmaken van het Temporary Permissions Regime van de Britse overheid.

Opmerking: Er ligt een voorstel om de naam AEL SE per 31 maart 2021 te wijzigen naar Chubb Life Europe SE.

Hebben de veranderingen door Brexit invloed op de kredietbeoordeling van Chubb?

We blijven profiteren van de AA-rating van S&P die aan de belangrijkste operationele bedrijven binnen de Chubb Group is toegekend.

Ik ben een in het VK toegelaten makelaar of partner. Zal ik diensten op het gebied van EER-risico's kunnen blijven verstrekken?

Als u als makelaar of partner gebruikmaakte van uw paspoortrechten om als tussenpersoon voor EU-bedrijven op te treden, dan moet u weten dat deze rechten na afloop van 2020 komen te vervallen. Bovendien vereist EIOPA Aanbeveling 9, zoals geïnterpreteerd door EU-toezichthouders, dat alle tussenpersonen in de keten door de EU geautoriseerd zijn wanneer een polis zowel een EU-polishouder als een EU-risicolocatie betreft.

Als u als makelaar of partner niet de intentie hebt om de vereiste vergunningen aan te vragen om bestaande EU-bedrijven en/of nieuwe/te verlengen EU-bedrijven van dienst te blijven zijn waarop Aanbeveling 9 van toepassing is, neem dan contact op met Chubb.

Ik ben een in de EER toegelaten makelaar of partner die gebruikmaakt van paspoortrechten. Zal ik diensten op het gebied van risico's in het VK kunnen blijven verstrekken?

Als de regeling voor paspoortrechten eind december 2020 komt te vervallen, zullen bedrijven uit de EER een Britse vergunning nodig hebben om hun toegang tot de markt in het Verenigd Koninkrijk te behouden. Meer informatie hierover vindt u op de website van de FCA.

Neem contact met ons op

Mocht u nog vragen hebben over onze Brexit-plannen, stuur dan een e-mail naar askbrexit@Chubb.com