Verzekeringen voor bedrijven
ParticulierenFinanciële verzekeringenSchadeverzekeringen voor bedrijvenChubb Pro
BedrijfstakoplossingenServiceAanvraagformulieren
Brochures en Factsheets
Keurmerk Klantgericht Verzekeren
AansprakelijkheidsverzekeringenBrandverzekeringenTransportverzekeringenCollectieve OngevallenMaatwerkoplossingenDoelgroepenBrandverzekeringen voor kantoren
Chubb Nieuwsbrieven

Klachtbehandeling

 

 

 

Chubb Insurance Company of Europe SE (CICE) staat voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Juist daarom is het voor ons belangrijk om veel zorg en aandacht te besteden aan onze dienstverlening en aan een goede relatie met onze klanten. Mocht u onverhoopt toch een klacht hebben, laat het ons weten. Uw mening is belangrijk voor ons en geeft ons een de kans om daar waar nodig onze dienstverlening te verbeteren.

Wat verstaan wij onder een klacht?
Onder klacht verstaan wij: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van een instelling, bedrijf of een persoon, gericht aan Chubb Insurance Company of Europe SE, waarin deze zijn of haar beklag doet over het beleid of een product van CICE. Daarnaast kan een klacht gericht zijn aan een medewerker van CICE vanwege een gedraging of beslissing of juist het nalaten daarvan.

Wilt u een klacht indienen?
Zodra u een klacht heeft, kunt u contact met ons opnemen. U kunt het Chubb Klachtenformulier gebruiken, of u kunt een e-mail sturen naar klachtenbehandeling@chubb.com. Een brief sturen kan natuurlijk ook. Brieven en uitgeprinte klachtenformulieren kunt u sturen aan:

Chubb Insurance Company of Europe SE
Afdeling Directie
Wegalaan 43
2132 JD Hoofddorp

Wij kunnen u snel helpen.
Als u de volgende gegevens in de klachtenuiting opneemt, kunnen wij u sneller van dienst zijn. Bij klachten die langer geleden zijn, kan het moeilijker zijn om de relevante informatie te achterhalen.

  • Naam, adres en woonplaats
  • Telefoonnummer of e-mailadres
  • Polisnummer en soort verzekering
  • Omschrijving van de klacht.

Wanneer kunt u een antwoord van ons verwachten?
Wij streven ernaar uw klacht binnen 24 uur te behandelen. Lukt dit niet dan sturen wij u binnen 3 werkdagen een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van uw klacht. Daarna hopen wij de klacht binnen 4 weken voor u op te lossen. In het geval van een gecompliceerde klacht, zullen wij u binnen 4 weken schriftelijk de stand van zaken doorgeven, waarna wij niet langer dan 8 weken na ontvangst van uw klacht, uitsluitsel zullen geven.

Wij doen er alles aan om de beste oplossing te zoeken voor het oplossen van uw klacht, Als wij er naar uw mening niet in slagen om uw klacht naar tevredenheid op te lossen, dan kunt u zich wenden tot de bevoegde rechter te Amsterdam.

U bent geen zakelijke klant?
Als u een consument bent, dan kunt u zich ook wenden tot Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Een klacht bij het Kifid kunt u alleen schriftelijk indienen. De klacht moet u zo duidelijk mogelijk omschrijven en het is aan te raden om relevante documenten, zoals eerdere correspondentie met Chubb, mee te sturen. Het indienen van een klacht bij het Kifid moet binnen drie maanden gebeuren, nadat Chubb u een antwoord heeft gestuurd.

Het adres van het Kifid is:
Postbus 93257
2509 AG Den Haag

Meer informatie over het indienen van een klacht bij het Kifid kunt u vinden op: www.kifid.nl